Clebran ‘da… Catrin Hâf Jones

19 Tachwedd 2015

Mae Catrin Haf Jones yn newyddiadurwraig gydag ITV Cymru. Mae hi’n dod o Gei Bach a’n dal i dreulio cryn dipyn o’i hamser ar fferm y teulu yno. Ond yn 27 oed mae’n mwynhau bywyd yn y ddinas i’r dim.

Heno, bydd Catrin yn cyflwyno rhifyn arbennig o’r rhaglen Hacio o’r Senedd ym Mae Caerdydd. Dan sylw mae pynciau llosg y dydd sydd yn cael eu trin a thrafod gan ddisgyblion o ysgolion Cymru.

Y peth gorau am weithio ar Hacio…

Y bobol, heb os: tu fewn a thu fas i’r swyddfa!

O’r bobol ddewr sy’n barod i rannu eu straeon er mwyn codi’r llen ar broblemau cymdeithas, i’r bobol ddewr sy’n barod i neud ambell i gyfweliad Hacio’n Holi gyda fi!, heb sôn am y cyfoeth o bobol ifanc dwi’n cwrdd â nhw’n flyndyddol ar Daith Ysgolion Hacio. Mae ’na gymeriadau anhygoel mas ’na yn y Gymru-ddim-mor-Fach sydd ohoni.

Y bobol eraill yw ’nghyd-weithwyr i (sy’ hefyd yn gyfrifol am Y Byd ar Bedwar) sy’n gosod y bar yn gyson uchel gyda’u newyddiaduraeth. Mae gweithio gyda thîm dwi’n ei barchu yn fraint a hanner, ac yn hwb i aneulu’n uchel.

Pam newyddiaduraeth?

Yn un peth, mae’n esgus da dros duedd i ofyn cwestiynnau lletchwith!

Roedd y byd a’i bethau’n cael eu trafod ag awch pan o’n i’n tyfu lan, o’r godro ben bore i glwydo’r nos, ac mae awydd i ddeall a chyfrannu at y drafodaeth honno’n parhau.

Hoff le yng Nghaerdydd i fynd am dro…

Seiclo llwybrau Taf gyda ffrindiau, gyda brêc am baned a chacen a chlonc rhywle’n y canol!

Hoff le i fynd allan yng Nghaerdydd…

Stryd Womanby… mae’n Sadyrnau ni’n dueddol o’n denu ni yno!

Cas beth am fyw yng Nghaerdydd…

Mae hafau’r brifddinas yn artaith pan fod Cei Bach mor bell!

Beth yw’r peth mwyaf diddorol ar eich CV?

Gohebu o Israel a’r tiroedd Palesteinaidd ar gyfer Hacio ym mis Awst 2014, pan dorrodd y cadoediad rhwng Gaza ac Israel. A chael y cyfle i gyfweld â Cameron, Miliband, Farage, Clegg a Leanne Wood cyn Etholiad Cyffredinol 2015 ar gyfer Y Ras i 10 Downing Street.

Dwi hefyd yn bencampwraig genedlaethol ar feriniadu defaid Charollais, ac yn berchen ar ambell i gadair eisteddfodol… dibynnu ar eich diffiniad chi o ‘ddiddorol’?!

Disgrifiwch eich swydd mewn un brawddeg…

Mae hyn yn groes graen braidd fel newyddiadurwraig materion cyfoes… Craffu tu hwnt i’r cyffredinoli yw ’ngwaith i, herio’r atebion penawdol!

Pwy hoffech chi wahodd i rannu eich awr ginio gyda chi?

Mae’r posibiliadau’n ddiddiwedd… Ond ga’i fynd am Dad a Mam? Sai’n credu bod yr un o’r ddau wedi cael awr ginio go iawn yn eu hoes!

Pa air neu frawddeg rydych chi’n ei or-ddefnyddio?

“Fydda i ’na nawr!”

Un peth rydych chi wedi ei ddysgu am fywyd?

Peidio bod ofn dim.

Oes yna rhywbeth sy’n eich cythruddo?

Derbyn y drefn yn ddigwestiwn, a’r rhai sy’n ceisio atal pobol rhag cwestiynnu.

Hoff flog/ysgrifenwyr/cyfrifon Twitter?

Ambell un sy’n dod yn sydyn i’r meddwl yw Marina Hyde yn y Guardian, Dylan Iorwerth yn Golwg, Adam Boulton yn y Sunday Times, blog Vaughan Roderick, ac mae dadansoddi Roger Scully ar ei flog Elections in Wales yn werthfawr dros ben. Dwi newydd ddechrau darllen ‘Election Notebook’ Nick Robinson hefyd ac yn cael tipyn o drafferth ei roi i lawr!

 

Gallwch weld Cartin ar Hacio, heno (19fed Tachwedd, 2015) am 9.30yh ar S4C.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma