Clebran ‘Da … Carys Thomas

27 Awst 2014

Diolch i Carys Thomas, Dirprwy Gyfarwyddwraig Sustrans, am ymuno â ni i glebran …

Beth yw’r peth mwyaf diddorol ar eich CV
Lefel A2, Sbaeneg.  Dwi di anghofio’r cwbl, ond mae yna dystysgrif rhywle.

Disgrifiwch eich swydd mewn un brawddeg.
Fel Dirprwy Gyfarddwyddraig Sustrans Cymru, rwy’n gyfrifol am hyrwyddo seiclo, cerdded a ffyrdd eraill o drafnidiaeth gynhaliol i bawb sy’n byw yng Nghymru.

Pa ran o’r dydd yw’r gorau i chi?
Pryd bynnag mae l’heure magique, gan fod pawb a phopeth yn edrych yn wych.

Hoff atgof plentyndod?
Gwyliau haf – a chwarae lan ar ben y mynydd (Mynyddygarreg) neu tu fewn Castell Cydweli.

Beth ydi’r peth gorau mae rhywun wedi ddweud wrtho chi erioed?
Ti werth y byd i gyd yn grwn.

Pwy hoffe chi wahodd i rannu eich awr ginio gyda chi..
John Grant.

Pa air neu frawddeg yda chi’n ei or ddefnyddio?
‘Bl*di’

Beth yw eich ofn mwyaf?
Alzheimer’s

Un peth rydych chi wedi ei ddysgu am fywyd?
Mae bywyd yn fyr felly peidiwch wastraffu dim. Ac, ar y cyfan, mae bywyd yn well ar feic.

Yda chi’n cofio eich breuddwydion, oes un yn aros yn y côf
Ydw – rwy’n tueddu i freuddwydio am waith. Stwff diflas yn anffodus.

Beth rydych chi wedi ei gyflawni ryda chi’n fwyaf balch ohono ?
Fy ngwaith gyda’r Children’s Rights Alliance i gryfhau hawliau plant yng nghyfansoddiad Iwerddon.

Hoff arogl?
Fanila

Oes yna rhywbeth yn eich cythruddo ?
Anghyfiawnder

Hoff blog/ysgrifenwr/trydar ti’n ei ddilyn
Brain Pickings / L M Montgomery / @SustransCymru

Unrhyw atgof doniol, rhyfeddol neu ysbrydoledig allwch chi ei rannu gyda Pobl Caerdydd?
Os ydych chi eisiau dysgu Sbaeneg, prynwch cryno ddisgiau Michel Thomas – fues i’n dysgu Sbaeneg am wythnosau llynedd, yn Sbaen, Panama a Guatemala, ond fe ddysgais i lot mwy tra’n golchi llestri yn Riverside yn gwrando ar Michel.

Hoff lyfr/film/ cyfres deledu?
Ar hyn o bryd Red Love, gan Maxim Leo / The Hundred Year Old Man who Climbed Out of the Window and Disappeared / Happy Valley

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma