Clebran ‘Da… Carys John

8 Rhagfyr 2014

Beth sydd well gen ti actio i blant (ee Igam Ogam, Cyw) neu gynulleidfa fwy aeddfed (Cara Fi ) ?
Dwi wrth fy modd yn perfformio i blant. Dwi wedi cael lot o sbort yn chwarae cymeriad Abracadebra yng nghyfres Llan-ar-goll-en yn ddiweddar a wir yn edrych ymlaen teithio Cymru fel Igam Ogam. Mae perfformio i gynulleidfa aeddfed yn fyd gwahanol ac rwy wrth fy modd yn potreadu cymeriadau cryf, fel Carys yn Cara Fi!

 

Pa fath o brofiad oedd gwneud Cara Fi? Mae e wedi cael ymateb da gan y gynulleidfa.  
Roedd Cara Fi yn gyfres hyfryd i weithio arno – mwynheais bob eiliad. Dyma’r profiad cyntaf o weithio ar ddrama deledu i oedolion felly odd e bach o sioc i gychwyn ond yn fuan teimlas yn gatrefol a chyfarwyddo gyda’r fformat. 
Mae’r ysgrifennu yn dda iawn a pleser oedd dod a’r cymeriad yn fyw.

 

Beth yw’r cynllun i Sioe Cyw byw ‘Dolig ‘ma ?

Y flwyddyn yma bydd Igam Ogam yn creu llawer iawn o helynt a phen tost i’r cymeriadau eraill

Beth yw’r peth mwyaf diddorol ar eich CV?Ym mod i wedi gwisgo fynny fel Tywysoges a Mor-leidr bron i bob penwythnos ers blwyddyn bellach!  Dwi’n trefnu partion plant a sesiynau cerdd a symud i’r plant lleiaf

Pa ran o’r dydd yw’r adeg gorau gennych chi?Dwi DDIM yn berson bore ac yn cael ail- wynt marciau 10 y nos!

Hoff atgof plentyndod?Gwyliau blynyddol yn Ne Ffrainc

Hoff le i fynd am dro yng Nghaerdydd

Rownd y llyn gyda mam!

Hoff le i fwyta ?

Unrhyw le Eidaleg  yn enwedig Cafe Citta yn y dre

Beth yw’r peth gorau mae rhywun wedi dweud wrthych chi erioed?

Cara Fi!!!

Pwy hoffech chi wahodd i rannu eich awr ginio ?Julie Walters – fy hoff berson!!

Pa air neu frawddeg ydych chi’n ei or-ddefnyddio?‘Reit de’

Beth yw eich ofn mwyaf?Slip roads

Un peth rydych chi wedi ei ddysgu am fywyd?

Ar adegau heriol – rhaid cadw fynd a gweld y gorau ym mhob sefyllfa –  dal ati!

Beth rydych chi wedi ei gyflawni rydych chi’n fwyaf balch ohono ?Dechrau busnes fy hunain www.ffalala.co.uk ( plug!)

Hoff blog/ysgrifennwr/trydar ti’n ei ddilyn

Caitlin Moran

Hoff lyfr/film/ cyfres deledu?

Llyfr – The Gathering . 

Film. – Annie Hall . 

Cyfres Deledu – Curb your Enthusiasm a Nurse Jackie

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma