Clasuron The Sound of Music yn swynol ac yn swyno

19 Mawrth 2015

Gan Hannah Pierce

Neithiwr bu ail berfformiad o ‘The Sound of Music’ yn y Theatr Newydd. Sioe liwgar yw hon sy’n cynnwys rhai o glasuron y byd theatr gerddorol megis ‘My Favourite Things’ a ‘Do-Re-Mi’ ac maent yn sicr o’ch cael chi’n eu canu nhw erbyn diwedd y noson! Mae’r sioe yn adrodd hanes lleian ifanc, Maria, a’i bywyd hi yn Abaty Nonnberg cyn iddi fynd i warchod plant Captain von Trapp.

Rhaid dweud roedd y cynhyrchiad cyfan o safon uchel iawn; o’r set i’r cymeriadau ac roedd hi’n anodd darganfod gwendidau. Un o’r cryfderau mwyaf amlwg oedd y canu ymysg y cast cyfan; roedd pob nodyn yn berffaith a rhaid canmol unigolion ar eu hunawdau hudolus. Un o’r rhain oedd Jan Hartley a phortreadodd y Fam Abades. Perfformiodd pob cân i’r safon orau bosib ac enillodd gymeradwyaeth gref ar ddiwedd ei chaneuon.

Un peth sy’n hyfryd am y sioe hon yw’r amrediad o oedrannau sydd nid yn unig yn rhan o’r sioe ond sydd hefyd yn rhan o’r gynulleidfa. Roedd hi’n amlwg neithiwr bod y plant, boed ar y llwyfan neu yn y gynulleidfa wedi mwynhau eu hun yn fawr iawn! Mae’n rhaid canmol pob un o’r plant a bortreadodd plant y teulu von Trapp oherwydd roedd eu hamseru nhw’n berffaith, yn enwedig yn y golygfeydd ble roeddynt i gyd yn gwneud yr un dilyniant ar yr un pryd. O ran amseru hefyd, roedd eu hamseru comedi nhw’n dda iawn yn enwedig cymeriad Brigitta; traddododd hi ei llinellau comedi yn wych.

Un o fy hoff olygfeydd oedd honno rhwng cymeriadau Liesl a Rolf Gruber ble mae Rolf yn mynd i ymweld â Liesl ac maent yn canu’r gân boblogaidd ‘Sixteen Going On Seventeen’. Grace Chapman chwaraeodd ran Liesl a Luke George bortreadodd Rolf a dyma oedd nodi cychwyn gyrfa theatr broffesiynol Luke. Yn wir, roedd hynny’n anodd ei gredu gan fod perfformiadau’r ddau mor broffesiynol. Yng nghanol yr olygfa, mae’r ddau yn mynd ati i ddawnsio ac fel rhywun sy’n hoff iawn o ddawnsio, roedd gweld y ddau ohonynt yn ail-greu’r hud a fu yn y ffilm yn rhywbeth arbennig iawn. Hawdd dweud mai hon oedd un o fy hoff olygfeydd o’r sioe gyfan.

Danielle Hope fel Maria

Danielle Hope fel Maria

Yn awr at y prif gymeriad, Maria. Portreadwyd hi gan Danielle Hope sy’n adnabyddus am bortreadu cymeriad Dorothy yn ‘The Wizard of Oz’ yn Llundain wedi iddi ennill cystadleuaeth ‘Over the Rainbow’ ar y BBC ychydig flynyddoedd yn ôl. O’r eiliad cyntaf iddi gamu ar y llwyfan tan ei golygfa olaf hi, llwyddodd hi i ddal sylw pob un ohonom yn y gynulleidfa gyda’i phortread credadwy o Maria. Roedd yn anodd iawn peidio â hoffi’i phortread o’r cymeriad. Un peth iddi bortreadu’n dda iawn oedd perthynas ei chymeriad hi â’r plant; roedd yn amlwg wrth weld hi’n rhyngweithio gyda’r plant bod ganddi berthynas dda iawn gyda phob un ohonynt ac roedd hyn yn cael ei drosglwyddo i’r gynulleidfa. Nid oes modd gweld bai ar ei llais swynol chwaith ac un peth y gwnaeth hi’n dda iawn oedd defnyddio’r un acen pan oedd hi’n siarad a phan oedd hi’n canu. Roeddwn yn hoff o’r golygfeydd rhyngddi hi a’r plant gan fod y golygfeydd hynny mor egnïol ac yn llawn hwyl a sbri; peth hyfryd i weld!

Yn dilyn perfformiad neithiwr, cododd sawl aelod o’r gynulleidfa ar eu traed er mwyn cymeradwyo a chlodfori’r actorion. Mae hon wir yn sioe a hanner. Bydd ‘The Sound of Music’ yng Nghaerdydd tan ddydd Sadwrn Mawrth 28 ac mae hon nid yn unig yn sioe a hanner ond yn un gall y teulu cyfan ei mwynhau!

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma