Cinio Glyndŵr 2015

22 Medi 2015

Bob dwy flynedd mae Cronfa Glyndŵr yr Ysgolion Cymraeg yn gwahodd person amlwg ym mywyd Cymru i annerch cynulleidfa o gefnogwyr y Gronfa mewn cinio arbennig.

Eleni yr Athro Laura McAllister, sy’n athro mewn llywodraeth ym Mhrifysgol Lerpwl a Chadeirydd Chwaraeon Cymru, fydd yn annerch y cinio.

Brodor o Ben-y-bont ar Ogwr yw Laura, ac mae o arwyddocâd arbennig ei bod wedi bod yn ddisgybl yn Ysgol Glyndŵr, yr Ysgol Gymraeg arbrofol a sefydlwyd ym Mhen-y-bont yn 1968 gan Trefor a Gwyneth Morgan, sylfaenwyr Cronfa Glyndŵr.

Yn gynharach eleni fe gafodd ei hethol yn gymrawd yng Nghymdeithas Ddysgedig Cymru, yn gydnabyddiaeth o’i harbenigedd ym maes llywodraeth a datganoli, yn ogystal â’i chyfraniad at hybu statws menywod mewn gwleidyddiaeth a bywyd cyhoeddus.

Nid yw’n ofni dweud ei dweud. Fe gorddod y dyfroedd mewn anerchiad yng Ngŵyl y Gelli eleni trwy awgrymu y byddai llwyddiant i dîm pêl-droed Chris Coleman yn gwneud mwy o les i ddelwedd Cymru na buddugoliaeth yng Nghwpan Rygbi’r Byd.

Eglurodd mai dadl o safbwynt ‘busnes’ oedd hynny, wrth gwrs, a’i bod yn daer am weld Cymru’n llwyddo yn y ddau faes.

Mae’n siŵr y bydd ganddi neges bwrpasol iawn yn y cinio ar nos Sadwrn, 24 Hydref yng Nghlwb Golff Radur.

Mae manylion pellach ar gael ar Cronfa Glyndŵr ac fe allwch archebu lle drwy gysylltu â Bryan James ar 029 20 566731 neu db.james@ntlworld.com

Sefydlwyd Cronfa Glyndŵr yr Ysgolion Cymraeg yn 1963 er mwyn hybu addysg cyfrwng Cymraeg. Mae’n dal i fynd – ac yn dal i ‘wneud gwahaniaeth’ mewn sawl ardal yng Nghymru.

Llun: Yr Athro Laura McAllister o Brifysgol Lerpwl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma