Ci wedi cyrraedd adref 6 mis wedi mynd ar goll – diolch i Pobl Caerdydd!

23 Hydref 2015

Roedd teulu yng Nghaerdydd mewn dagrau chwe mis yn ôl wedi i Teddy y ci fynd ar goll ger rhodfa Gabalfa. Ond – diolch i Pobl Caerdydd – dagrau o lawenydd oedd gan yr un teulu heddiw wedi iddi gyrraedd adref yn fyw ac iach.

Teddy, cyn iddi fynd ar goll

Teddy, cyn iddi fynd ar goll

Teddy, cyn iddi fynd ar goll

Teddy, cyn iddi fynd ar goll

Cafodd y ci, sydd yn pug wedi ei chroesi gyda shitzu, ei ffeindio’n crwydro’r strydoedd a’i rhoi i Gartref Cwn Caerdydd wythnos diwethaf. Rhannodd y cartref cwn llun o’r ci coll – a enwyd dros dro yn Cayenne – ar Facebook. Gwnaeth un o dîm Pobl Caerdydd ei adnabod o’r lluniau rhannom ni ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol Pobl Caerdydd pan aeth ar goll ar ddiwedd mis Mai eleni.

Trwy ddefnyddio Facebook cafodd neges ei ddanfon i Lee Stewart, perchennog Teddy. Gan fo Teddy yn unarddeg mis oed pan aeth ar goll y mae wedi newid ychydig erbyn hyn. Mae Lee wedi gwario’r wythnos diwethaf yn rhannu lluniau a gwybodaeth gyda Chartref Cwn Caerdydd, ar heol Penarth, er mwyn sicrhau bo’r ci yn cael ei dychwelyd i’r cartref cywir.

Dyma fideo o Teddy yn cyrraedd adref, a phlant y teulu yn ei gweld am y tro cyntaf mewn chwe mis.**

**( Rhybudd: Efallai y bydd angen hances i chi i sychu’r dagrau ar ôl gwylio hwn!)

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma