Chwilio am ynadon heddwch newydd

6 Mawrth 2015

Mae Llys Ynadon Caerdydd yn chwilio am ynadon newydd.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 27 Mawrth – ac mae manylion pellach i’w gweld isod.

Yn ôl Huw Onllwyn Jones, sy’n Ynad Heddwch ers 2007, mae’r gwaith yn ddiddorol ac amrywiol – ac mae boddhad i’w gael wrth sicrhau cyfiawnder i’r rheini sydd wedi dioddef trosedd, tra hefyd yn sicrhau fod troseddwyr yn derbyn cymorth gan y Gwasanaeth Prawf er mwyn eu helpu i gyfrannu’n bositif i’r gymuned – ac i roi heibio arferion niweidiol, gan gynnwys problemau gydag alcohol a chyffuriau. Mae’r broses o gosbi troseddwyr mewn modd cymesur hefyd yn bwysig, wrth gwrs.

Mae angen mwy o siaradwyr Cymraeg, mwy o fenywod a mwy o bobl ifanc ar y fainc.

Mae disgwyl eistedd o leiaf 13 diwrnod y flwyddyn – ac mae disgwyl i gyflogwyr ryddhau ynadon er mwyn gwneud hynny. Mae modd i’r hunan-gyflogedig hawlio unrhyw incwm a gollir. Y cyswllt yw Sandran Barnes, Llys Ynadon Caerdydd a Bro Morgannwg, Plas Fitzalan, Caerdydd,CF24 0RZ Rhif ffon  029 20 474346 neu sandra.barnes@hmcts.gsi.gov.uk. Mae’r amserlen ar gyfer penodiadau fel a ganlyn:  Ionawr 2016 Mawrth 2016 Ebrill 2016. Ceir hyfforddiant a chynefino cyn dechrau eistedd a  chadarnheir penodiadau gan yr Arglwydd Ganghellor a’r Arglwydd Brif Ustus.

Mae gwybodaeth gyffredinol am waith ynadon i’w weld yma: 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma