Chwilio am Swydd?

20 Medi 2014

Ydych chi’n chwilio am swydd, neu’n nabod rhywun sydd yn? Bydd cannoedd o swyddi ar gael yn Ffair Swyddi Caerdydd yn Neuadd y Ddinas ar ddydd Mawrth Medi 23ain.

Cynhelir y digwyddiad, a drefnir gan dîm I Mewn I Waith Cyngor Caerdydd, mewn partneriaeth â’r Ganolfan Byd Gwaith a Gyrfa Cymru, a bydd yn gyfle i ddysgu mwy am ystod eang o ragolygon swyddi yn y sector cyhoeddus, y Lluoedd Arfog, lletygarwch, arlwyo, manwerthu a’r sector canolfan alwadau yn ogystal â gwaith asiantaeth.

Bydd dros 30 o gyflogwyr lleol yn bresennol yn y Ffair, gan gynnwys Gwesty Maldron Best Western, Serco Global Services, Dragon Taxis, Premier Inn, Debenhams a Total Security, yn ogystal â thimau recriwtio gweithwyr maeth a chymdeithasol, a bydd swyddi ar gael gan bob un ohonynt.

Gallwch hefyd gwella’ch CV yn y clinig CV a defnyddio’r cyfleuster paru swyddi.

Cynhelir y digwyddiad yn Neuadd y Ddinas rhwng 10am a 3pm, ac mae mynediad am ddim. I gael rhagor o wybodaeth dilynwch @cardiffjobsfair ar Twitter

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma