Chapter yn annog pobl a busnesau i gefnogi #GivingTuesday

24 Tachwedd 2015

Ar ôl blwyddyn gyntaf lwyddiannus iawn, mae ymgyrch #GivingTuesday yn ei hôl. Mae’r ymgyrch yn annog pobl i ddod at ei gilydd a chyfrannu amser neu arian neu i godi llais ar ran elusen ar ddiwrnod byd-eang o gyfrannu. Mae’n gyfle gwych i gyfrannu at sefydliad lleol. Cynhelir #GivingTuesday eleni ar ddydd Mawrth 1 Rhagfyr.

Llynedd oedd blwyddyn gyntaf #GivingTuesday yn y Deyrnas Gyfunol, gwlad sydd yn aml yn cyrraedd brig rhestrau byd-eang o gyfraniadau elusennol. Cytunodd dros 800 o elusennau a busnesau i fod yn bartneriaid i’r ymgyrch a’r rheiny’n cynnwys enwau mawrion fel BT, Facebook, Argos, NSPCC a Ymchwil Cancr y DG.

Mae’r elusen leol, Chapter yn cymryd rhan yn #GivingTuesday, ac yn gofyn i gefnogwyr i rannu lluniau sy’n dangos pam eu bod yn ein cefnogi ni ac annog pobl i wneud cyfraniad.

Dywedodd Cyfarwyddwr Chapter, Andy Eagle:
“Mae #GivingTuesday yn gyfle hynod gyffrous i elusennau a busnesau. Mae gan y digwyddiad botensial aruthrol i gymell ac ysgogi elusennau, busnesau a’r cyhoedd yn ein hardal leol ac i greu mudiad a fydd yn denu mwy o bobl i gymryd rhan a chyfrannu i elusennau. Dw i’n falch iawn bod Chapter yn cymryd rhan yn #GivingTuesday ac yn edrych ymlaen at ddathlu haelioni ein defnyddwyr ynghyd â’r gwaith gwych sy’n cael ei gyflawni gan Chapter, yn rhinwedd ei rôl fel elusen leol.”

Bu #GivingTuesday yn trendio ar Twitter am ryw 11 awr ac fe gyhoeddwyd rhyw 2,500 o drydariadau bob awr ynglŷn â’r ymgyrch. Rhoddwyd mwy na £2,500 bob munud ac fe ddywedodd JustGiving bod rhoddion wedi cynyddu o 46% o gymharu â’r flwyddyn flaenorol. Denodd yr ymgyrch gefnogaeth hefyd gan enwogion yn cynnwys Helen Mirren, David Tennant, Tom Daley a Lily Cole.

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma