CERDDORION IFANC YN PERFFORMIO PREMIERE BYD-EANG

14 Mehefin 2013

Bydd cerddorfa siambr fwyaf blaengar Cymru, Sinfonia Cymru, yn perfformio premiere byd-eang ar  y 4ydd o Orffennaf o ddarn newydd gan Mark David Boden. Mae Mark yn raddedig o’r Coleg Cerdd a Drama ac yn ôl Theatr Gerddorol Cymru yn “un o ddoniau newydd disgleiriaf Cymru”.

Mae ‘Chaconne for Strings’ yn rhan o daith haf arloesol Sinfonia Cymru, ‘Classic Conversation’’, sy’n rhaglen o ddarnau bywiog, cyffrous ac amrywiol ar gyfer y gerddorfa a luniwyd gan y cerddorion eu hunain, mewn cydweithrediad â’r arweinydd Gareth Jones.  Mae’r syniad yma’n adlewyrchu meddylfryd y gerddorfa o rymuso cerddorion ifanc ac o ddemocrateiddio diwylliant cerddoriaeth glasurol.

Yn ôl Sophie Lewis, rheolwr Sinfonia Cymru: “Rydym ni’n torri tir newydd drwy alluogi ein cerddorion ifanc i ddewis beth maen nhw am ei chwarae.  Mae’n gam diwylliannol pwysig, ond hefyd mae’n rhan o’n hymroddiad i ddatblygu galluoedd cerddorion ifanc ac i sicrhau fod Cymru ymhlith y llefydd gorau yn y byd i ddechrau gyrfa glasurol.

“Mae cerddorion Sinfonia Cymru’n teimlo dyletswydd angerddol i amlygu doniau eu cyd-gerddorion sydd, fel nhw, ar ddechrau’r llwybr.  Mae Mark, sydd wedi astudio yn y Coleg Cerdd a Drama ac sydd wedi ennill gwobr William Mathias Cyfansoddwyr Cymru, yn un o’r rheini’n bendant”, ychwanegodd Sophie.

Mae’r daith pedair cyngerdd yn dechrau yn y Coleg Cerdd a Drama am 7.30pm ar nos Iau, y 4ydd o Orffennaf 2013, ac yna yng Nghasnewydd, Caernarfon a’r Wyddgrug rhwng y 5ed a’r 7fed o Orfennaf.  Mi fydd y rhaglen yn cynnwys gweithiau gan Stravinsky, Beethoven, a pherfformiad llawn prin o Y Fam Ŵydd gan Ravel.

Rhannu'r erthygl hon