Cerddoriaeth Tafwyl – rhywbeth at ddant pawb!

4 Gorffennaf 2014

Pwy yw’ch hoff fand Cymraeg? Ydyn nhw’n perfformio yn Tafwyl eleni?

O roc a phop a chanu gwerin i fandiau jazz a drymiau dur – mae rhywbeth at ddant pawb!Cerfforiaeth Ffair

Bydd mwy o gerddoriaeth nag erioed yn y Ffair ei hun Ddydd Sadwrn nesaf, a 3 llwyfan yn llawn o fandiau ac acts cerddorol amrywiol! Mae tipyn o buzz yn barod am Bryn Fôn, Mynediad am Ddim, Steve Eaves a Kizzy Crawford a bydd Trwbz, enillwyr Brwydr y Bandiau yn rhannu llwyfan gyda’r enwau mawr! A bydd Llwyfan y Porth – y llwyfan newydd tu allan i’r Castell – yn fwrlwm o swn ac awyrgylch parti mawr wrth i gyrraedd y Maes!

Ond cofiwch bod yr Wyl yn dechrau Nos Wener, gyda noson agoriadol Clwb y Diwc yn cyflwyno Neil Rosser a’r Band a Catrin Herbert – mae tocynnau dal ar gael (£8 o flaen neu £10 wrth y drws), felly brysiwch i Caban i brynu rhai!

neil rosser

Ar ôl diwrnod prysur yn y Castell pam ddim parhau gyda’r parti yng Nghlwb Ifor Bach Nos Sadwrn? Bydd gig Swnami, Ywain Gwynedd a’r Reu yn dechrau am 9pm ac mae tocynnau ar gael o Ticketweb a Spillers am £7 (neu £6 os ydych chi’n fyfriwr ym Mhrifysgol De Cymru!)

poster gig clwb ifor bach

Ar noson braf o haf beth well na mynd am dro i’r Lookout Café Bar, Byd y Badau ym Mae Caerdydd Nos Fercher, Gorffennaf y 16eg i fwynhau gwledd o ganu gwerin yn noson Cwpwrdd Nansi. Bydd Brethyn yn plethu’r hen alawon gyda harmoniau newydd a bydd cyfle unigryw i glywed Gwennan Gibbard a Dafydd Iwan yn rhoi eu stamp arbenigol ar ein caneuon traddodiadol mewn deuawd llais a thelyn. Gallwch brynu’r tocynnau ar wefan Menter Caerdydd neu dalu wrth y drws.

Poster Cwpwrdd Nansi 4

 

 

Os ydych chi rhwng 14 ac 18, Gig Gwefus yn Clwb yw’r lle i fod Nos Iau (17.07) gyda’r Ffug, Bromas, Y Cledrau a DJs Elan a Mari– mae tocynnau ar werth yn Ysgol Glantaf a Phlasmawr ac mae’r noson yn cael ei drefnu gan y disgyblion.

Gig Ieuenctid Tafwyl 14

Ac i gloi Tafwyl, ar Nos Wener, byddwn ni’n cynnal Silent Disco am y tro cyntaf yn Spiegeltent hyfryd gwyl Blysh lawr wrth Ganolfan y Mileniwm. Os ydych chi wedi diflasu gyda’r Clwb nos arferol, mae Silent Disco yn rhoi ystyr newydd i’r gair parti! Bydd pawb yn cael set o glustffonau hwb wifrau ac wrth wasgu botwm gallwch ddewis rhwng 2 set DJ a bydd cymysgedd o gerddoriaeth Cymraeg a Saesneg yn cael ei chwarae! Mae’r noson i oedolion dors 18 yn unig a’r drysau’n agor am 10.30pm.  £6 yw’r pris neu am ddin gyda thocyn prif sioe Blysh y noson honno.

Ffiw… rhywbeth i bawb gobeithio?!

A phediwch anghofio am y Gymanfa yn y Tabernacl brynhawn Sul – cyfle i bawb ddod ynghyd a chyd-ganu rhai o hoff emynau Cymru!

#8diwrnodifynd

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma