Cer Amdani!

16 Ebrill 2016

Dwyt ti’m yn ddigon creadigol! Rwyt ti’n lawer rhy hen! Pam wyt ti’n dweud y pethau mwya’ twp? Rwyt ti’n edrych yn ofnadwy! Dyna pam dwyt ti’m yn haeddu llwyddiant! Dwyt ti’m yn mynd i gyflawni dy freuddwydion!

Pwy sy’n gyfarwydd â’r llais bach ‘ma? Y llais sy’n medru byddaru’ch meddyliau. Y llais sy’n distewi’ch dyheadau! Y llais bach sy’n dweud wrthoch na fedrwch chi wneud y pethau rydych chi wir eisiau gwneud. Y llais, sydd mewn ffordd, yn medru codi ofn arnoch.

Mae gan bawb y llais yma… y llais negyddol sydd weithiau yn rheoli ein meddyliau. Y cwestiwn yw, a yw’r llais yma bob amser yn gwneud cyfiawnder a ni’n hunain? Yn syml, nac ydy!

Dwi eisiau i chi feddwl, beth oedd y peth negyddol diwethaf iddo ddweud wrthoch chi?

Y tro nesaf y mae’r llais yma’n cropian i’ch meddwl, stopiwch! Oes angen i chi wrando arno os yw e’n dweud pethau negyddol?

Mae bywyd yn fyr, ac mae pawb yn wych yn eu ffordd eu hunain! Beth bynnag yw’ch fersiwn gorau o’ chi’ch hunain, ymfalchïwch a cherwch amdani!

Darllennwch mwy ar flog Meleri sef Melys.blog neu ar ei thudalen Facebook 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma