Cefnogwyr rygbi Cymru yn “warthus”

18 Mawrth 2016

Gan Llewelyn Davies

Mae cefnogwyr rygbi yn waeth na chefnogwyr pêl-droed – a dynion canol oed sydd yn creu’r drafferth fwyaf i bobl a heddlu Caerdydd meddai uwch-arolygydd yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig.

Yn ystod pencampwriaeth Y Chwe Gwlad mae miloedd o bobl yn dod i brif ddinas Cymru, rhywbeth mae trigolion Caerdydd wedi arfer gyda. Rydym hefyd wedi arfer gyda thafarnau a bwytai’r ddinas yn llawn dop o bobl sydd heb gael gafael ar diced i’r gêm fawr ond sydd eisiau bod yn ei chanol hi.

I lawer, mae ymddygiad rhai unigolion yn hwyl ddiniwed ond mae’r uwch-arolygydd, Richard Morgan, yn anghytuno. Ac yn ei farn ef mae’r problemau yn cychwyn llawer cyn chwiban gyntaf y gêm.

Cyn gêm Cymru yn erbyn yr Alban dywedodd Supt. Morgan: “Roedd trenau llawn [o gefnogwyr] yn dod mewn [i Gaerdydd] erbyn 11 o’r gloch. Roedd pobl yn yfed yn barod, bydden nhw’n edrych i fynd arno’r trên olaf adref ar ôl yfed trwy’r dydd.”

Ychwanegodd Mr. Morgan mai dynion cyffredin canol oed oedd yr unigolion oedd yn creu’r problemau mwyaf i’r cyhoedd, yr heddlu ac i staff sy’n gweithio ar y trenau ac yn yr orsaf. Dywedodd: “Problem ni yw’r dynion canol oed, yn enwedig, sydd yn meddwl mai hawl ‘da nhw i ymddwyn unrhyw ffordd mae nhw eisiau.” Yn tynnu ar brofiadau fy hun, mae datganiad Mr. Morgan yn eithaf gwir. Ac yn ôl ef mae’n “warthus,” a hoffai pe bai’n gallu recordio rhai o’r bobl a dangos y ffilm nol iddyn nhw pan maen nhw yn ôl yn eu siwtiau.

Mae rygbi a phêl-droed wastad yn cael eu cymharu, yn enwedig ymddygiad y cefnogwyr. Yn draddodiadol, cefnogwyr pêl-droed sydd yn cael ei labelu fel hwliganiaid, y grŵp sydd yn creu’r fwyaf drafferth i bawb, ond mae Mr. Morgan yn anghytuno.

Yn ystod y bencampwriaeth yr wyf i wedi siarad gyda nifer o gefnogwyr rygbi tîm Cymru ac mae’r consensws cyffredinol yn debyg – mae rhan fwyaf o’r cefnogwyr yn ymddwyn yn dderbyniol ond mae rhai yn mynd dros ben llestri. Dywedodd un wrtha’i bod trafferth yn digwydd pan mae emosiynau’r gêm yn rhedeg uchel: “Yn fy ‘mhrofiad i, mae ymddygiad y cefnogwyr llawer gwaeth pan mae Cymru’n chwarae Lloegr, i gymharu â’r Eidal, er enghraifft.”

Beth fydd y sgôr yfory o ran y rygbi a’r cefnogwyr tybed…

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma

Russell Jones yn dweud:

Dw i’n cytuno bod cefnogwyr rygbi Cymru mor wael, os nid waeth, na rhai pêl-droed Cymru. Ond peidiwch meddwl am gefnogwyr rygbi Cymru fel wir cefnogwyr. Y mwyafrif ohonyn nhw byth yn mynychu gemau yn rheolaidd a ddim yn nodweddiadol o wir cefnogwyr rygbi, y rhai sy’n cefnogi clwb neu rhanbarth yn rheolaidd.