Cefnogwyr Caerdydd yn cyfarfod Ole Gunnar Solskjaer

17 Ebrill 2014

gan Huw Onllwyn

Tra bod helynt gêm Caerdydd yn erbyn Crystal Palace ym mhenawdau’r newyddion … dyma adroddiad o’r hyn ddigwyddodd mewn cyfarfod rhwng cefnogwyr Caerdydd âg Ole Gunnar Solskjaer wythnos ddwetha..  

Ar nos Fercher, y 9fed o Ebrill, bu aelodau Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Clwb Pel Droed Dinas Caerdydd i gyfarfod efo rheolwr y tim, Ole Gunnar Solskjaer. Dyma gyfieithiad o nodyn o’r cyfarfod hwnnw, a baratowyd gan yr Ymddiriedolaeth:

Siaradodd Ole Gunnar Solskjaer yn agored ac yn onest pan gyfarfu â thua 70 o aelodau’r Ymddiriedolaeth yn Stadiwm Dinas Caerdydd ar ddydd Mercher.

Roedd rheolwr yr Adar Gleision mewn hwyliau da, ond esboniodd na fyddai’n syndod pe fyddai wedi cael derbyniad anodd gan aelodau’r ymddiriedolaeth ar ôl i Gaerdydd golli 0-3 adref yn erbyn Crystal Palace.

“Rwy’n gwybod bod pawb yn teimlo’n rhwystredig ac yr wyf i yn teimlo’r un fath” meddai. “Rydym mewn cyfnod pontio – ac mae hwn yn gyfnod anodd. Ond dyn pêl-droed ydwyf, ‘rwy’n caru pêl-droed ac rwy’n caru’r clwb yma’n barod.”

“Mae’n bwysig i mi i siarad â chefnogwyr ar adegau fel hyn” meddai. “Byddai dim pwynt i mi guddio hyd nes y byddwn yn dechrau ennill ac yna dod allan a siarad gyda chi. Os ydym yn mynd i lawr – ond rydym wir yn credu y gallwn oroesi – byddwn yn mynd i lawr yn ymladd. Os bydd hynny’n digwydd, byddwn am fynd yn syth yn ôl i fyny.”

Atebodd Solskjaer bob cwestiwn yn ystod cyfarfod awr o hyd – a datgelodd y bydd ein asgellwr, Craig Noone, yn colli gweddill y tymor gyda anaf i’w fol. Bydd Noone yn hedfan i America i gael triniaeth, ac esbonioddd Solskjaer: “Cafodd Craig gnoc gwael yn erbyn Crystal Palace ac mae’n mynd i’r Unol Daleithiau i weld arbenigwr. Mae’n rhaid i ni gael gwybod pa mor ddifrifol yw’r niwed – ac yr wyf yn amau y byddwn yn ei weld yn ôl y tymor hwn, Mae’n chwaraewr sy’n gwneud i bethau ddigwydd – ac mae wedi bod yn wych, ond bydd yn rhaid inni wneud hebddo fe dros yr ychydig wythnosau nesaf.”

Siaradodd y rheolwr am y tîm ac am ei obeithion am ddyfodol y clwb. Pwysleisiodd ei fod yma am yr hir dymor a dywedodd ei fod am brynu tŷ i’w deulu yn ardal Caerdydd.

“Cyfarfûm â Vincent Tan ar ôl gêm Crystal Palace – ac mae’n ymddiried ynnof i ddelio â hyn,” meddai Solskjaer. “Wnes i erioed amau hynny. Mae e’n credu, fel fi, y gallwn aros yn yr Uwch Gynghrair. Fy ngwaith i yw i godi’r chwaraewyr ar ôl y golled yn erbyn Palace. Mae Vincent Tan yn credu mai ei gyfrifoldeb ef yw i godi Mark Dempsey, fy nghynorthwydd, a fi.”

Aeth ymlaen i ddweud “Mae pawb wedi cael ei siomi ac nid wyf yn imiwn i hynny, ond mae gennym waith i’w wneud ac fe fydd y tîm y byddaf yn anfon allan yn erbyn Southampton, y grŵp cyfan, yn credu bod modd ennill y gêm a, thros y pum gem olaf, ennill y pwyntiau sydd eu hangen arnom. Rydym yn derbyn nad oeddem yn ddigon da yn erbyn Crystal Palace, ond rydym yn edrych i’r dyfodol – ac mae’n rhaid i ni helpu’n gilydd. Mae pawb yn dal i gredu bod gennym siawns ac ni fyddwn yn rhoi’r gorau iddi.”

Datgelodd Solskjaer y bu Gary Medel yn dioddef gyda firws cyn gem Crystal Palace, ond ei fod bellach yn ymuno’n llawn yn yr hyfforddiant ac y bydd ar gael ar gyfer y daith i Southampton.

Roedd yn gyfarfod llwyddiannus iawn ac mae’n rhaid i ni ddiolch i’r clwb am helpu i wneud iddo ddigwydd. Rydym yn gobeithio y bydd aelodau’r Ymddiriedolaeth yn gallu cwrdd â’r rheolwr a chwaraewyr yn fwy rheolaidd yn ystod tymor nesaf.

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma