Cawl cig moch mwg a chennin

14 Mehefin 2013

Ryseit Cawl Cig Moch a Chennin

Bydd eich ffrindiau wrth eu bodd â dysglaid gynnes o’r cawl sylweddol hwn a bara crystiog ffres ar noson oer ym mis Mawrth.

 Digon i: 4

Paratoi: 20 munud

Coginio: 25 munud

Cynhwysion

1 llond llwy fwrdd olew olewydd

2 genhinen

3 tafell cig moch mwg, mewn ciwbiau

30g menyn

1 winwnsyn, wedi’i dorri’n ddarnau

2 ewin garlleg, wedi’u torri’n fân

480g tatws (tua phedair ganolig), wedi’u plicio a’u torri’n ddarnau 2cm

1 ddeilen llawryf

1 sbrigyn teim

300ml gwin gwyn

800ml stoc llysiau

100ml llaeth

100ml hufen dwbl

 I’w weini

Halen seleri, a phupur du

15g cennin syfi ffres, wedi’u torri’n ddarnau

Dull

Trimiwch y cennin a’u sleisio’n gylchoedd main. Rinsiwch mewn colander o dan ddŵr oer a’u gadael i ddraenio. Ffrïwch y cig moch yn yr olew olewydd mewn sosban â gwaelod trwm. Pan fydd wedi coginio, codwch y cig moch â llwy dyllog i ddysgl fach a’i gadw.

Rhowch y menyn yn y sosban a choginio’r winwnsyn yn ofalus nes ei fod yn feddal. Ychwanegwch y garlleg a’i goginio am funud arall. Rhowch y cennin, y tatws, y ddeilen llawryf, y teim a’r cig moch wedi’i goginio yn y sosban.  Arllwyswch y gwin i mewn a’i fudferwi am ddwy funud. Ychwanegwch y stoc a’i godi i’r berw. Rhowch gaead drosto a’i fudferwi’n dawel am 12–15 munud, neu nes bod y tatws a’r cennin yn dyner.

Cyn ei fwyta, ychwanegwch y llaeth a’r hufen, halen a phupur, a’i gynhesu drwyddo.  Codwch i ddysglau a thaenellu’r cennin syfi a’r halen seleri drosto.

Rhannu'r erthygl hon