Castell Caerdydd ar y bocs

10 Awst 2014

Yn dilyn premiere cyfres newydd Doctor Who yng Nghaerdydd yr wythnos hon mae Castell Caerdydd wedi ychwanegu taith newydd i’w raglen o deithiau tywys gan lansio Taith Lleoliadau Ffilmio arbennig sy’n cynnig cyfle i ymweld â rhai o’r lleoliadau cudd lle mae’r rhaglen wedi cael ei ffilmio.

Mae’r Castell wedi cael ei ddefnyddio fel lleoliad lawer gwaith gan gwmnïau teledu a ffilm dros y blynyddoedd, gan gyn Sherlock, Torchwood a The Sarah Jane Adventures yn ogystal â Doctor Who. Nawr mae cyfle i weld yr union fan lle cafodd rhai o’u hoff sioeau eu ffilmio.

Bydd y daith yn cynnwys ymweliad â’r Tŵr Du, yr Is-grofft, y Llyfrgell, y Gorthwr, y Llochesau Rhyfel a rhannau eraill o’r Castell sydd ddim ar agor i’r cyhoedd fel arfer.

Yn ogystal â ffans y rhaglenni, mae’r Castell yn gobeithio bydd y teithiau’n apelio at unrhyw un sydd â diddordeb yn y ffordd y caiff y rhaglenni eu gwneud.

Mae’r Daith Lleoliadau Ffilmio yn para tua 40 munud ac yn costio £4 y pen ynghyd â thocyn mynediad i’r Castell neu gerdyn Allwedd i’r Castell dilys. Gofynnwch am amseroedd y teithiau ymlaen llaw.

Ffoniwch 029 2087 8100 neu ewch i wefan y Castell am ragor o fanylion.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma