Castell a Chopa Cymru 2013

19 Mehefin 2013

Cyfrannwyd gan Nia Percy

Ar ddiwrnod hiraf y flwyddyn bydd Paul MacLennan, Mike Randall a Huw Percy yn ymgeisio her newydd: Castell a Chopa Cymru. Byddant yn cychwyn o Gastell Caerdydd ac yn seiclo i Gastell Caernarfon gan ddringo’r tri chopa ar eu ffordd – Pen y Fan, Cadair Idris a’r Wyddfa.

Maent yn gobeithio cyflawni’r her, yn beicio dros 200 milltir, o fewn 24 awr, er mwyn codi arian i gefnogi a chodi ymwybyddiaeth o Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth (ASA).

Bydd y tri yn cychwyn o Gastell Caerdydd am 8 o’r gloch nos Iau 20fed Mehefin.

Dewch i’w cefnogi wrth iddynt gychwyn – neu beth am roi cynnig arni flwyddyn nesaf!

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma