Carri Munn a Gŵyl Comedi Caerdydd

17 Gorffennaf 2015

Mae Gŵyl Comedi Caerdydd newydd ddechrau. Dros y tair wythnos nesaf fe fydd mwy na 20 gigs comedi ym mhob cwr o’r ddinas ac yn  cynnwys  perfformwyr fel Ted Shiress, Carri Munn, Andrew Doyle, a llawer mwy. Yn ôl y trefnwyr fe fydd yr ŵyl “yn well nag erioed.”

Fe fydd digwyddiadau ar draws y ddinas ac ym mhob math o leoliadiau fel The Other Room  yn Porter’s, Y Canolfan Mileniwm, Y Glee, Neuadd Dewi Sant, Gwdihw, Chapter, 10 Feet Tall, a Buffalo. Hefyd fe fydd pob math o gomedi yn cael ei adlewyrchu yn ystod yr ŵyl, e.e sioeau stand up, rhagolwg o Fringe Caeredin,  ysgolion Haf, ffilmau, gwobrau stand up a theatr comedi.

Un o’r pobl sy’n perfformio, yw’r stand up Carri Munn. Fydd hi’n perfformio ei sioe ‘Keep Calm Like Carri Munn’ yn Porter’s nos Sul.    carri munn

Ers faint wyt ti wedi bod yn gwneud stand up?

Dwi wedi bod yn perfformio comedi ers 2001, fel y deuawd Munn and Dimond. Wedyn dechreuais berfformio stand up ar ôl i mi neud cwrs Logan Murray (tiwtor adnabyddus) yn Llundain yn 2009.

Rhywbeth oeddet ti eisiau neud erioed?

Yn sicr! Oni wastad wedi mwynhau neud pobol chwerthin, ers i mi fod yn blentyn, ac ar ôl i mi weld Rhod Gilbert yn Arbeth yn 2006, oni meddwl Dwi siau bod lan na hefyd.

Sut oedd dy brofiad cynta o flaen gynulleidfa? Oedd en brofiad ofnus?

Oedd! Ond eto brofiad byth cofiadwy, oherwydd y teimlad chin cael tra bod chin perfformio, chi byth yn gwybod beth syn mynd i ddigwydd, a dwin dwli ar y pethau annisgwyl sydyn rhan o berfformion fyw.

Disgrifia dy sioe newydd i rywun sy heb ei weld?

Cymraes fawr syn stryglo gydar pethau bach! Dechreuodd Keep Calm Like Carri Munn fel ymateb ir holl Keep Calm And Carry On, felly dwin trafod a rhannu beth yw e i fod yn calm yn y byd prysur mha.

Pa mor bwysig wyt tin meddwl yw e i gynnal gŵyl comedi yng Nghaerdydd?

Bwysig iawn! Mae theatr, miwsig a chelf yn cael ei gynrychioli ac yn cael ei ddathlu mor dda yn y ddinas. Maer gŵyl gomedi yn adlewyrchur ffaith bod ni ar y map gomedi, a dwi mor hapus bod y gŵyl wedi bod mor llwyddiannus ers flynydde.

Sut bydde tin disgrifior sin gomedi yng Nghaerdydd?

Amrywiol, eang ac yn gyffrous!

Bydd Carri Munn yn perfformio ei sioe Keep Calm Like Carri Munn  ar Ddydd Sul 19eg o Orffennaf, yn The Other Room in Porter’s am  7:30 yh.  Tocynnau   £6, neu £8 ar y noson. Am fwy o wybodaeth www.cardiffcomedyfestival.com

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma