Carnifal Caerdydd yn dathlu

3 Awst 2014

Bydd Carnifal mwyaf lliwgar Cymru yn dathlu 25 mlynedd ddisglair ar ddydd Sadwrn 9 Awst, gyda gwisgoedd llawn secwins, llewych a phlu a pharêd lliwgar a swnllyd drwy ganol y ddinas.

Bydd Carnifal Caerdydd 2014 yn dechrau ar y llwyfan yn yr Aes am 10.30am gyda gwisgoedd carnifal gogoneddus, dawnsio egnïol, drymiau samba a theatr stryd fywiog, celf ymladd Frasilaidd, cerddoriaeth fyw, bwrlesg i’r teulu, sioeau hud a dawnsio byrfyfyr.

Bydd y parêd yn gadael yr Aes am 3.30pm ac yn dawnsio ei ffordd o’r Atriwm ar Adam Street, ar hyd Ffordd Churchill a Heol-y-Frenhines cyn troi i Stryd Fawr, gan barhau ar hyd Lôn y Felin, yr Aes ac yn ôl tuag at yr Atriwm trwy Hill Street a Lôn y Barics.

Carnifal Caerdydd

Carnifal Caerdydd

Dywedodd y Cyfarwyddwr Artistig, Steve Fletcher:  “Ar ôl cynnal y Carnifal cyntaf yn 1990 mae’r trefnwyr yn sicrhau’r parêd mwyaf a mwyaf lliwgar yng Nghymru i ddathlu chwarter canrif o greu yn y gymuned a thrawsnewid strydoedd y brifddinas.”

Cynhelir Carnifal Caerdydd yng nghanol Gŵyl Caerdydd gyda digwyddiadau eraill yn cynnwys y Rali Ceir a Chychod Clasurol (10 Awst), Y Sgarmes Ganoloesol Fawreddog (16-17 Awst) Pride Cymru (16 Awst) Gŵyl Harbwr Caerdydd (22 – 25 Awst) a’r Ŵyl Dŵr Gwyn (6 Medi) a’r cwbl i ddod fel rhan o raglen adloniant yr haf.

I gael rhagor o wybodaeth am y Carnifal ewch i wefan Gŵyl Caerdydd.

Fyddwch chi’n cymryd rhan yn y Carnifal, neu’n mynd i wylio? Cofiwch rannu’ch lluniau gyda ni ar Twitter (@PoblCaerdydd) neu yma ar ein gwefan.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma