Y sêr o Gaerdydd yn ceisio cipio gwobr Cariad@iaith

15 Mehefin 2015

Datganiad S4C

Bydd pedwar seren sy’n byw yn y brifddinas ymhlith wyth o gystadleuwyr ar raglen cariad@iaith eleni. Ond sut siâp fydd ar eu treigladau? Gallwch chi ddilyn y dysgwyr mewn rhaglenni nosweithiol ar S4C o nos Lun, 15 Mehefin yng nghwmni’r cyflwynwyr Wynne Evans a Nia Parry.

Yn cynrychioli’r brifddinas fydd hoff ddyn tywydd Cymru, Derek Brockway, comedïwr a chyflwynydd radio Chris Corcoran, cyn-chwaraewr rygbi Tom Shanklin a’r actores Nicola Reynolds. Byddan nhw’n ymuno â’r actor Steve Speirs, y cyflwynydd Rebecca Keatley, yr athletwr Jamie Baulch a’r actores Caroline Sheen er mwyn ceisio dysgu Cymraeg mewn wythnos.

Dywedodd Derek ei fod yn edrych ymlaen at yr her, “Cefais fy ngwahodd y llynedd, ond roedd hi’n ben-blwydd ar fy mam yn 80 felly aeth Behnaz fy nghyd-derek brockway gyflwynwraig dywydd ar Wales Today yn fy lle! Dywedodd hi mai dyma’r peth gorau iddi wneud erioed felly meddyliais ‘Pam lai?’

“Mae tipyn o Gymraeg gyda fi yn barod ar ôl sefyll Lefel-O ym 1984 a chymryd rhan yn y Big Welsh Challenge ar BBC1 yn 2006, ac rwy’n ddigon ffodus i allu ymarfer fy Nghymraeg yn y gwaith bob dydd.

“Ond dyma’r tro cyntaf i mi wneud unrhyw beth fel hyn ac mae’n wahanol iawn i gyflwyno’r tywydd neu fy rhaglen gerdded. Fyddwn i byth yn mynd ar rywbeth fel Big Brother neu I’m a Celebrity ond rwy’n edrych ymlaen yn fawr at yr her yma!”

Ychwanegodd Tom Shanklin, “Mae nifer o fy ffrindiau yn siaradwyr Cymraeg rhugl a byddai’n hyfryd cael eu deall nhw ac iddynt tom shanklinbarhau i siarad Cymraeg pan dwi o gwmpas.
“Ces i ddim Cymraeg yn yr ysgol. Roedd yna ddosbarth Cymraeg gyda thua 5 o ddisgyblion ynddo. Dwi’n edrych ymlaen at beidio gorfod coginio, smwddio ac wrth gwrs, taclo’r treigladau! Does bron dim gwybodaeth gyda fi am yr iaith a dwi eisiau newid hynny.”

Dros gyfnod o wythnos, bydd yr wyth seren yn ceisio eu gorau glas i feistroli’r iaith dan arweiniad y tiwtoriaid Nia Parry ac Ioan Talfryn drwy ddull dysgu arbennig ac anarferol iawn o’r enw dadawgrymeg neu ‘desuggestipedia’.

Dywedodd Ioan, “Mae dadawgrymeg yn ddull anarferol ond arloesol o addysgu iaith. Mae’n dod o Fwlgaria yn wreiddiol ac mae’n tanseilio’r duedd sydd gyda ni fel pobl i danbrisio ein gallu i ddysgu unrhyw beth newydd.

“Mewn gwers iaith arferol, mae pobl yn dysgu dwsin o eiriau newydd ac yn eu hailadrodd fel parot. Mae dadawgrymeg yn trochi’r dysgwyr mewn tua mil o eiriau o’r wers gyntaf ac yn gwneud defnydd helaeth o straeon, gemau a chanu ym mhob gwers. Ar ôl rhai gwersi, mae’r eirfa sydd wedi treiddio i’r isymwybod fel petai’n ffrwydro i’r wyneb.”

Noddir y gyfres eleni gan Lywodraeth Cymru. Dywedodd y Prif Weinidog Carwyn Jones: “Fel Llywodraeth, rydym yn gwbl ymrwymiedig i roi cyfleoedd i bobl o bob oedran i ddysgu Cymraeg ac i’w hannog i ddefnyddio mwy o’r iaith bob dydd.

“Mae’r rhaglen Cymraeg i Oedolion yn allweddol er mwyn sicrhau bod gan oedolion y cyfleoedd i ddysgu Cymraeg ac rwy’n hapus iawn ein bod yn cydweithio ag S4C i gefnogi Cariad@Iaith er mwyn annog mwy o oedolion i ddysgu Cymraeg neu wella eu sgiliau.”

Felly, pwy ‘di pwy eleni?

group ffoto cariad at iaith

Derek Brockway yw un o’r wynebau mwyaf adnabyddus ar deledu Cymru, ac mae wedi cyflwyno’r tywydd ar BBC Wales Today am ddeunaw mlynedd. Mae Derek yn dod o’r Barri yn wreiddiol, ond mae bellach yn byw ar gyrion Caerdydd. Mae hefyd yn cyflwyno’r gyfres Weatherman Walking.

Bydd Rebecca Keatley yn wyneb cyfarwydd iawn i wylwyr iau fel cyflwynydd ar wasanaeth plant CBeebies y BBC. Yn wreiddiol o Bort Talbot, mae Rebecca’n byw yn Llundain lle mae’n cyflwyno rhaglenni fel Let’s Play ar y sianel.

Digrifwr a chyflwynydd radio yw Chris Corcoran sy’n cyflwyno ei raglen ei hun ar BBC Radio Wales ar brynhawniau Sadwrn. Mae Chris wedi cefnogi Rob chris corcoranBrydon ar daith ac wedi ymddangos ar nifer o raglenni comedi ar deledu a radio. Cyn troi at fyd comedi, roedd yn athro yn Ysgol Gyfun y Barri.

Am 15 mlynedd, roedd Jamie Baulch yn un o eiconau’r byd athletau, ac mae wedi ennill 11 o fedalau yn y Gemau Olympaidd, Gemau’r Gymanwlad a Phencampwriaethau Athletau’r Byd. Fe ymddangosodd yn ddiweddar ar raglen Coming Home BBC Wales i gwrdd â’i fam enedigol am y tro cyntaf.

nicola reynoldsYmddangosodd Nicola Reynolds o Gaerdydd ar ein sgriniau’n gyntaf yn y ffilm Human Traffic a leolwyd yng Nghaerdydd. Ers hynny, mae wedi ymddangos yn Coronation Street, High Hopes a Clocking Off ond efallai ei bod hi’n fwy adnabyddus fel ‘Meg’ o’r gyfres Scrum 4 gan BBC Wales.

Ganwyd Steve Speirs ym Merthyr Tudful ac mae wedi ymddangos mewn cyfresi megis Doctor Who, NCIS a Jonathan Creek ynghyd â Star Wars: The Phantom Menace a Pirates of the Caribbean. Mae hefyd yn ysgrifennu ar gyfer y gyfres Stella gan Ruth Jones ac yn chwarae’r cymeriad ‘Big Al’.

Mae Caroline Sheen yn actores yn y West End yn Llundain ac yn dod yn wreiddiol o Gaerllion. Mae wedi ymddangos mewn nifer o sioeau cerdd megis Grease, Mamma Mia a Les Miserables ynghyd â chyfresi teledu fel Torchwood a Hotel Babylon.

Tom Shanklin yw un o chwaraewyr rygbi mwyaf llwyddiannus Cymru, ac ymhlith sgorwyr uchaf y tîm cenedlaethol. Mae wedi ennill 70 o gapiau dros ei wlad ac mae hefyd wedi chwarae i Gleision Caerdydd a Llewod Prydain ac Iwerddon.
Bydd enillydd y gyfres yn cael ei ddatgelu yn y rhaglen derfynol nos Sadwrn, 20 Mehefin ar S4C.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma