Carchar i gyn rheolwraig y Cameo

21 Mai 2014

Mae cyn rheolwr y Cameo yn cychwyn cyfnod o chwe mis yn y carchar ar ôl iddi gael ei dedfrydu yn llys y goron Caerdydd.

Roedd gan Alexia Myring, sy’n 38 oed, ddyledion gwerth £30,000 ond mi dwyllodd perchenog y bistro ym Mhoncanna er mwyn iddi gael byw bywyd bras.

Fe ddechreuodd hi weithio yno ar ol gadael bwyty The Potted Pig yn dioddef o straen. Clywodd y llys fod perchennog y Cameo, Huw Davies, wedi cynnig swydd iddi ar clywed am ei henw da ac fe ddechreuodd weithio ym Mhontcanna fis Gorffennaf. Mi ddechreuodd Alexia Myring ad-dalu ei cherdyn credyd ac un ei gwr wrth weithio yn y Cameo.

Cafodd ei charcharu am chwe mis ar ôl iddi gyfaddef dwyn gwerth £6,146 o arian. Clywodd y llys ei bod wedi rhoi’r bai ar ei chyd-weithwyr yn dilyn pryderon fod arian a stoc wedi dechrau mynd ar goll. Ond ar ôl i ddau aelod o’r staff adael roedd arian yn dal i fynd ar goll. 

Fe ddwedodd Mr Davies wrth y llys ei fod wedi sylwi nad oedd llif arian y bwyty yn iawn, ond fe dawelodd Alexia Myring ei feddwl wrth ddweud wrtho fod ganddi arbennigedd yn y maes hwn.

Cyflogwyd cyfrifydd stoc broffesiynol a daeth hi’n amlwg bod ad-daliadau wedi eu gwneud i gerdyn gŵr Mrs Myring. Rhwng Tachwedd ac Ionawr cafodd ad-daliadau eu gwneud i’w cherdyn hi. Cafodd ad-daliad arall o £400 ei wneud i gerdyn banc arall.

Fis Chwefror fe wnaeth hi ddwyn £210 o un o gwsmeriaid y Cameo gan honni nad oedd hi wedi talu’r bil yn gyflawn.

Er gwaetha’i dyledion, fe glywodd y llys ei bod wedi mynd ar wyliau gastronomig i America am fis a thra yno fe briododd ei phartner.

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma