CANOLFAN AILGYLCHU WAUNGRON ROAD I GAU

16 Ebrill 2014

Datganiad Cyngor Caerdydd

Fel rhan o’r cynllun i symleiddio a gwella darpariaeth canolfannau gwastraff y cartref ac ailgylchu’r ddinas, bydd safle Waungron Road yn cau ar 27 Ebrill.

O ganlyniad i’r cynllun hwn, bydd trigolion yn gallu manteisio ar ddau ‘safle estynedig’ yn ddiweddarach yn y flwyddyn yn Bessemer Close a safle newydd sbon ar Heol Wedal. Bydd y rhain yn cynnig y cyfleusterau gwaredu gwastraff diweddaraf un gyda mwy o staff wrth law ar y safle i helpu’r cyhoedd roi eu gwastraff yn y cynhwysyddion cywir a chynyddu cyfraddau ailgylchu.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd, y Cynghorydd Bob Derbyshire, ‘Mae data cyfredol yn dangos bod ein canolfannau gwastraff ac ailgylchu yn gweithredu ar sail 50% o’u capasiti yn unig. Nid yw amseroedd agor presennol y canolfannau yn bodloni gofynion cwsmeriaid ar hyn o bryd ac mae’r costau gweithredu’n parhau yn uchel gyda chyfnodau sylweddol pan fydd na fydd y canolfannau ar agor. Drwy gyfyngu’r gwasanaeth i ddau safle estynedig, bydd modd i ni gynyddu ein gallu i annog pobl i ailddefnyddio deunyddiau, ailgylchu mwy o’r deunyddiau nad ydynt mo’u heisiau a rheoli’r rheiny sy’n defnyddio’r cyfleuster heb awdurdod.

Gall y rheiny sy’n defnyddio safle Waungron Road yn rheolaidd fynd i’n gwefan www.caerdydd.gov.uk/gwastraff i gael rhagor o fanylion am y safle agosaf yn Bessemer Close, ein canolfan fwyaf sydd â’r cyfleusterau diweddaraf.

Ychwanegodd y Cyng. Derbyshire, ‘Bydd ein cynllun yn cynnig y cyfleusterau diweddaraf, gwerth gorau a hwylus i drigolion mewn dau leoliad cyfleus yng Nghaerdydd, gan sicrhau cyfleoedd ardderchog i ailddefnyddio ac ailgylchu mwy o’n gwastraff a bwrw targedau Llywodraeth Cymru sy’n cynyddu’n gyson.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma

Huw Jones yn dweud:

‘Dwi erioed wedi bod i Waungron Road heb weld y safle’n llawn o bobl yn defnyddio’r lle. A dim ond yn ddiweddar y gwariwyd miloedd yn datblygu’r safle!

Mae hwn yn benderfyniad gwirion iawn. Fe fydd angen i bawb sy’n defnyddio Waungron Road deithio ymhellach o hyn ymlaen. Mwy o draffig, mwy o losgi tanwydd, mwy o lygredd!

Bwww enfawr i Gyngor Caerdydd….