Canlyniadau Ysgolion Caerdydd ar y Blaen i Gyfartaledd Cymru

13 Awst 2015

Mae canlyniadau Lefel A dangosol heddiw yn dangos bod perfformiad ysgolion Caerdydd yn dal i fod dipyn yn uwch na’r cyfartaledd yng Nghymru, gyda’r bwlch wedi cynyddu’n sylweddol ers llynedd.

O’r ymgeision eleni yng Nghaerdydd, roedd 31.1% yn raddau A ac A*, o’i gymharu â 27.4% yn 2014. 23.1% oedd y cyfartaledd ar gyfer Cymru gyfan a 25.9% ar gyfer Lloegr.

Roedd y gyfradd lwyddo eleni (A* i E) yn 98.1 %yng Nghaerdydd. Mae hyn yn uwch na’r cyfartaledd Cymreig (97.3 y cant).

Cafodd 78.4% raddau A* i C yng Nghaerdydd, 4.1% yn uwch na’r cyfartaledd yng Nghymru. 1.9% yn uwch na’r cyfartaledd Cymreig oedd y canlyniad hwnnw llynedd.

Mae’r ganran ar gyfer Caerdydd hefyd yn uwch na chyfartaledd Lloegr.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd, y Cynghorydd Phil Bale:

“Mae codi safonau addysg yn flaenoriaeth allweddol i’r weinyddiaeth hon ac mae’n galonogol iawn gweld canlyniadau Safon Uwch ardderchog eleni. Mae’n wych gweld Caerdydd yn cyflawni gymaint gwell na’r cyfartaledd Cymreig.

“Llongyfarchiadau i’r myfyrwyr i gyd a phob lwc iddynt wrth fynd yn eu blaenau i brifysgol, hyfforddiant neu swyddi.”

A llongyfarchiadau i chi gyd oddi wrth Pobl Caerdydd.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma