Candelas: ‘mae’n gyfnod cyffrous i ni’

10 Hydref 2013

gan Owain Gruffudd @owainwg

Mae’n saff dweud fod hi wedi bod yn Haf prysur dros ben i hogiau Candelas. Albym newydd, cyd-drefnu taith a gigio di-ddiwedd ym mhob cwr o Gymru. Felly tipyn o syndod oedd hi felly fy mod i wedi llwyddo i drefnu cyfweliad tra roedd yr hogiau lawr yn y Brifddinas! Felly cyn i nhw gloi noson yn Clwb Ifor Bach am y tro cyntaf mis diwethaf, fe wnes i lwyddo i ddal sgwrs gyda Osian Williams – prif leisydd a gitarydd y band – i drafod yr albym, yr Haf a Gŵyl Sŵn.

Yr Albym

Anodd oedd credu mai eleni oedd y tro cyntaf i Candelas ryddhau albym. Ond mae tipyn o newid wedi bod ers rhyddhau eu EP, Kim y Syniad, yn ôl yn 2011. Yn bennaf mae Osian, y prif leisydd, wedi symud o’r dryms i flaen y llwyfan, gyda Lewis Williams – hefyd o Swnami – yn cymryd ei le. A ma hynny, yn naturiol, wedi arwain i’r sŵn newid – yn fyw ac ar y record. Ond sut ymateb sydd wedi bod i’r albym hyd yn hyn?

“Mae’r ymateb wedi bod yn andros o dda hyd yn hyn. Oedda ni’m yn gwybod beth i ddisgwyl. Rhwng gigio yn yr holl gigs, y daith, yr holl wyliau dros yr Haf wnaethom ni lwyddo i werthu eitha’ lot o’r albyms a ‘da ni wedi clywed lot o bethau da yn ôl.”

Er fod nifer o fandiau yn ddueddol o wneud albyms naill ai yn Saesneg neu yn Gymraeg, mae Candelas wedi penderfynu bod ychydig yn wahanol a gwneud albym sydd, mwy neu lai, yn hanner a hanner. Er fod fersiynau Cymraeg o ambell gân wedi cael ei chwarae yn y set byw – fel ‘Light Me Up’ – oedd Osian yn credu mai’r fersiynau gwreiddiol a mwy naturiol ddylai fod ar yr albym.Candelas2

“Tan ar ôl i ni orffen wneud yr albym, oni heb feddwl am y peth – a wedyn nes i a gweddill y band sylwi bod hi bron yn hanner a hanner. Ond wnaethom ni benderfynu os oedd y gân yn Saesneg i ddechrau mai fel yna byddai hi’n aros. Fel’na ddaeth yr albym yn naturiol felly dyna sut oeddem ni eisiau hi.”

“Mae’r sŵn yn eithaf byw gobeithio a dyna sut ‘da ni’n anelu i weithio. Anaml nawn ni roi cân ar record a methu ei chwarae hi’n fyw. Gan bo’ ni wedi recordio a chynhyrchu hi ein hunain hefyd oedden ni’n gallu bod yn onest efo beth oedden ni eisiau newid.”

Haf Prysur

Fel dwi wedi sôn yn barod, doedd dim stop ar gigs yr hogia dros yr Haf, ond yn fwy ‘na hynny roedd hi’n anodd cadw trac ar y nifer o fandiau roedd Osian yn chwarae gyda nhw. O Candelas i Siddi ac o Jessop a’r Sgweiri i Cowbois Rhos Botwnnog – tybed os oedd unrhyw gerddor yn y Sîn Roc Gymraeg yn fwy prysur nag Osh dros yr Haf? Ond sut aeth ati i ddarganfod balans rhwng yr holl fandiau?

Dwi’n trio peidio meddwl gormod i ddweud y gwir. Pan dwi’n cael cynnig gigs – os dwi’n rhydd dwi ar gael. Syml! Does dim gormod o clashes hyd yn hyn chwaith, digon lwcus!”

“O ran Candelas, hon ydi’r Haf prysuraf ‘da ni wedi gael fel band hefyd. ‘Da ni’n teimlo bod ni wedi gwella yn gerddorol a fod ymateb y dorf wedi datblygu efo hynny hefyd. Mae hi’n gyfnod cyffrous i ni fel band.”

Gŵyl Sŵn

Wrth gwrs, y prif reswm mod i wedi cael cyfle i sgwrsio efo’r hogia ydi i edrych ymlaen at Ŵyl Sŵn – lle fydd Candelas yn rhan o lein-yp wych ar lwyfan Pobl Caerdydd yng Ngwesty’r Angel ar y nos Wener. Hefyd yn chwarae ar y noson fydd Llwybr Llaethog, Geraint Jarman, Casi Wyn, Aled Rheon a Lowri Evans. Er fod yr hogiau wedi chwarae yng Ngŵyl Sŵn yn y gorffennol, tydi nhw methu cuddio’r ffaith fod nhw wastad yn mwynhau bod yn rhan o’r Ŵyl a chwarae yn Gaerdydd yn gyffredinol.

“Mi wnaethom ni chwarae yn Gwdihw fel rhan o Ŵyl Sŵn o’r blaen, ond erioed wedi chwarae yng Ngwesty’r Angel felly mae hi wastad yn neis chwarae mewn lle ychydig yn wahanol. Yn amlwg fydd hi hefyd yn bleser chwarae efo’r bandiau sydd efo ni.”

“Mae hi wastad yn braf cael chwarae yn Gaerdydd yn gyffredinol. Er bo’ ni’n euog o bod yn ddiog o ran trefnu gigs ein hunain ar adegau, rydym ni wrth ein boddau yn cael y gigs yng Nghaerdydd.”

“Mae’n dda cael gymaint o gigs yn yr un ardal hefyd a fel arfer pan ‘da ni lawr am Swn ‘da ni’n cael cyfle i weld llwyth o fandiau dros y penwythnos hefyd.”

 Dilynwch Candelas ar facebook a Twitter

 Blog Owain O’r Dorf

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma