Camgymeriad Caerdydd yn rhoi triphwynt i Charlton

8 Mawrth 2015

Gan PDWB

Caerdydd  1 Charlton 2

Mae colli ar ôl chwarae’n wael yn un peth, ond ma colli ar ôl chwarae’n dda, wedi rheoli y rhan fwya o’r gem yn rhywbeth arall ac yn anodd iawn i’w esbonio. Tan y 75 munud dim ond un tim oedd yn y gêm, a’r  tîm gartre oedd hwnna. Doedd neb yn y stadiwm yn gallu rhagweld beth oedd i ddod.

Ar ôl buddugoliaeth da i ffwrdd yn erbyn Rotherham yn ystod yr wythnos dechreuodd Caerdydd gyda’r math o hyder a rheolaeth sy wedi bod ar goll drwy’r tymor. Er syndod i rai  roedd Whittingham nôl yn y tîm ar draul Joe Ralls a oedd wedi chwarae’n dda yn ei le yn erbyn Rotherham, a tasai’r tîm ddim wedi chwarae cystal roedd llawer yn barod i feio Russell Slade am ei ddewis. Ond na, i fod yn deg, chwaraeodd Caerdydd, gan gynnwys Whittingham, yn egniol o’r dechrau yn erbyn tîm oedd wedi ennill 4 mas o’i 5 gem diwetha.

Fe ddaeth yna lygedyn o obaith yn chwarae y newydd ddyfodiad McAleny oedd yn gwibio’n bwrpasol ar yr ystlys. Yr unig peth oedd ar goll oedd y gôl roedd gwaith yr Adar Gleision yn haeddu.

Macheda ar garlamA daeth hwnna ar ôl 56 munud pan sgoriodd Frederico Macheda , diolch i gydweithrediad Noone a Kenwyne Jones. Dim ond un tîm oedd ynddo fe nawr ac roedd pawb yn disgwyl buddugoliaeth cyffyrddus am unwaith. Peth hurt i gefnogwyr Caerdydd i wneud y tymor yma.

Heb ddod yn agos at gôl yr Adar Gleision am 75 munud, sgoriodd Charlton. Roedd hwnna’n ddigon siomedig ond hyd yn oed nawr doedd neb yn gallu dychmygu y gallai Charlton sgorio eto, tan i Morrison benderfynu gwneud tacl twp ar y chwaraewr rhyngwladol Cymreig Simon Church, gan ildio cic gosb i’r ymwelwyr. Dim ond Morrison sy’n gwybod pam wnaeth e’r tacl ddi anghenrhaid ‘na. Does dim syndod nag oes blewyn o wallt a’r ben Russell Slade ar ôl 600 o gemau fel rheolwr.

Bruno Manga

Bruno Manga

Felly jyst pan oedd pob Cymro yn y stadiwm yn edrych ‘mlaen i ddathlu wythnos llwyddianus ar y cae , aethon nhw adre’n siomedig ac yn rhwystredig unwaith eto. Dyw bod yn gefnogwr Caerdydd ddim yn hawdd ar hyn o bryd!

Seren y gêm: Bruno Manga

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma