Camau cyntaf cyw ohebydd

30 Mehefin 2013

Cafodd Anna Wyn Davies gyfle i weithio fel cyw newyddiadurwraig gyda thîm golygyddol Pobl Caerdydd. Dyma ei hargraffiadau o’i chamau cyntaf i fyd yr ”hacks”:

“Am wythnos, fe gefais i’r fraint o gael profiad gwaith o dan arweiniad Tîm Comisiynu “Pobl Caerdydd”, ac i gael blas o’r byd newyddiaduraeth. Fe ddechreuais i ar wythnos lansiad y prosiect newydd yma,  ac felly yn syth wrth gyrraedd hwb y fenter anhygoel yma roedd e’n sicr i mi bod e am fod yn gyfnod prysur, wrth i’r staff ceisio cenhedlir cynnwys a phyrwyddo’r wefan yn barod ar gyfer Tafwyl. Ac felly fel unrhyw berson ar brofiad gwaith roeddwn i’n barod i wrando, dilyn a dysgu gan y Tîm Comisiynu…a gobeithio na fyddai’n torri ffotogopiwr neu sarnu coffi ar ddogfen bwysig.

Felly, fe es i i gynorthwyo’r staff trwy nifer o dasgau a dyletswyddau o gwmpas y swyddfa ac o gwmpas canolbarth Caerdydd. Er bod y tasgau ei hun yn fach i gymharu gyda rhai’r Tîm Comisiynu, dwi’n teimlo bod fy nghyfraniadau i yn gamau bychan ar lwybr y fenter newydd yma. Trwy dynnu lluniau, cymryd nodiadau mewn cyfarfodydd a chasglu gwybodaeth dwi wedi ,nid yn unig cael blas o’r byd o newyddiaduraeth, ond dysgu’r pwysigrwydd o weithio o fewn tîm a’r ymrwymiad sydd angen ar bawb mewn prosiect mor arloesol â “Pobl Caerdydd”.

O fy mhrofiad gwaith dwi’n gobeithio bod fy mherthynas gyda’r wefan am barhau wrth i “Pobl Caerdydd” datblygu a thyfu. Felly nawr fel un o  “gohebwyr ifanc” y wefan, dwi’n bwriadu lleisio fy marn trwy perspective a golwg gynulleidfa iau’r Dinesydd Digidol, ac i gynrychioli un adran o’r darllenwyr eang  ddaw i ddarllen “Pobl Caerdydd”. A thrwy dynnu lluniau a chreu amrywiaeth o dablau (rhai eithaf ardderchog) mae fy nyfodol i gyda “Pobl Caerdydd” yn mynd i fod yn un ddiddorol a gobeithio, hir.”

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma