Cynllun Gwreiddiol Heol y Frenhines

Llun Network Rail

Cam yn agosach i gael arwydd Cymraeg ar Orsaf Heol y Frenhines

28 Gorffennaf 2015

Mae Network Rail a Chomisiynydd y Gymraeg wedi cadarnhau y byddant yn cyfarfod i drafod dyfodol arwydd uniaith Saesneg gorsaf Heol y Frenhines yng Nghaerdydd. Mae’r newyddion yma yn dilyn protest gan Gymdeithas yr Iaith ar ddydd Sadwrn ac ar ôl i ddilynwyr Pobl Caerdydd dynnu sylw at yr arwydd chydig wythnosau yn ôl.

Yn ôl llefarydd ar ran Comisiynydd y Gymraeg:

“Mae swyddogion y Comisiynydd wedi bod yn trafod y mater gyda Network Rail; ac mae cyfarfod yn cael ei drefnu i drafod sut gall arwyddion yr orsaf hon, a gorsafoedd eraill, adlewyrchu’n briodol statws swyddogol y Gymraeg yng Nghymru.”

Hefyd am y tro cyntaf mae Network Rail wedi ymateb yn swyddogol i’r cwynion. Yn ôl y cwmni, y bwriad gwreiddiol oedd creu arwydd ddwyieithog (gweler y llun uchod) ond nid oedd y cynllun na’r dylunio yn edrych yn iawn unwaith i’r gwaith gorffen ar yr arwydd newydd. Dywedodd Network Rail “Rydym yn derbyn nad yw’r arwydd Gymraeg ar yr orsaf yn ddigonol nac yn ddigon clir , felly dyna pam rydym nawr wrthi’n gweithio gyda Chomisiynydd y Gymraeg ar y mater yma.

Protest Cymdeithas yr Iaith

Protest Cymdeithas yr Iaith

Nid yw Network Rail yn gallu cadarnhau pryd bydd arwydd ddwyieithog ar yr orsaf.

Dyma’r cyfweliad a’r datganiad llawn.

Pobl Caerdydd: Could you clarify Network Rails’s Welsh language policy, especially in terms of signage customer information and announcements?

Network Rail: All new signs we introduce at stations in Wales are bilingual. Train operatinig companies (eg Arriva Trains Wales) are responsible for announcements and customer information screens, but in my experience these are also bilingual.

PC: Is this publicly available?

NR: I haven’t been able to find a document which sets this out, but you can find the evidence in stations across Wales. At Cardiff Queen Street, you will notice that all Network Rail signs throughout the station are bilingual. There is a Welsh language sign outside the station, but we accept this isn’t clear enough which is why we are working with the Welsh Language Commissioner. We work with a bilingual brand agency so that we can get information translated for passengers. I’ve attached a bilingual leaflet we handed out to 5,000 passengers last week about changes at Cardiff Central.

PC: You say in your statement that you ‘always’ provide bilingual signage. Can you please give us figures and evidence for the extent of signage created and for recent projects where this has happened?

NR: All new signs we introduce at stations in Wales are bilingual, for example we are currently undertaking work at the south-side of Cardiff Central station, the busiest station in Wales. Once the project is complete, we will have new bilingual signs on the south-side entrance. At Cardiff Queen Street, you will notice that all Network Rail signs throughout the station are bilingual. There is a Welsh language sign outside the station, but we accept this isn’t clear enough which is why we are working with the Welsh Language Commissioner.

PC: You say in your statement that the design ‘did not work’. Can you let us know what process you followed to balance the design requirements and the statutory requirements for bilingual information? Who made the decision to override the latter?

NR:The design pictures (attached) showed the Welsh language signage sitting well with the English sign, but unfortunately when the station was completed we realised the Welsh sign on the window was not as visible as we had hoped. That’s why we started looking at how to address this concern six weeks ago. There was no decision to ‘override’ the statutory requirements.

PC:Can you tell us what process you followed with Cardiff Council to have the signage at Queen Street station approved?

NR:The designs for the station were completed about five to six years ago and the station went through the appropriate planning process with Cardiff Council.

PC:When will you be consulting with Welsh Language Commissioner? What form will this consultation take? Will this definitely lead to new signage? Is so, when?

NR:We will be meeting the Welsh Language Commissioner shortly to discuss options.

PC: Can you tell us what new sign and information projects are in the pipeline in Wales? How will you ensure that this does not happen with future developments?

NR:All new signs we introduce at stations in Wales are bilingual, for example we are currently undertaking work at the south-side of Cardiff Central station, the busiest station in Wales. Once the project is complete, we will have new bilingual signs on the south-side entrance.

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma