Café Città: Bwyd syml ar ei orau

24 Awst 2013

 

Adolygiad Gan Rhidian Dafydd

Yn anaml iawn fydda i’n cytuno gyda Trip Advisor. Mae yna eithriadau serch hynny, ac mae bwyty Café Città ar Heol yr Eglwys yng Nghaerdydd yn un.

Cafe Citta

Cafe Citta

Dydw i ddim o reidrwydd yn cytuno mae dyma Y bwyty gorau yng Nghaerdydd, ond mae e yn un o’r llefydd, os nad y lle gorau, am pizza.

Mae’r bwyty ei hun yn un cul gyda chegin fach yn y cefn. Dim ond lle i ryw 25 person sydd.

Cwrs cyntaf:Melanzane

Cwrs cyntaf:Melanzane

Syml iawn yw’r fwydlen ac mae popeth i’w weld yn ddigon safonol am fwyty Eidalaidd. I ddechrau, ces i’r Melanzane alla Parmagiana (£5.00). Dwi wedi cael rhywbeth tebyg mewn bwyty arall yng Nghaerdydd a ces i fy siomi pan daeth powlen o blanhigyn wŷ amrwd a chwerw, saws tomato priddlyd, a phopeth yn morio mewn olew. Does dim modd torri corneli gyda phryd mor syml. Mi oedd Melanzane Café Città yn wych. Fel mae’r llun yn dangos, does dim cyflwyniad ffansi. Y cynhwysion o safon uchel sydd yn cael y sylw, ac yn yr achos yma, yn serenni.

Pizza gorau Caerdydd?

Pizza gorau Caerdydd?

Ar gyfer prif gwrs, rhannais i Pizza Città (£8.90): ham Parma salad berwr a chaws parmesan a Linguine Città (£8.50) (tomato heulgras, caws ricotta, hufen, cnau pîn wedi’u rhostio, dail berwr a tsili) gyda fy nghariad.

Mae pleser y prif gwrs yn dechrau cyn i’r bwyd gyrraedd fy mwrdd. Gyda bwyty mor fach â chegin agored mae’n bosib gweld y cogydd yn paratoi’r bwyd. Roedd paratoi’r pizza yn dod â bach o theatr i’r noson gyda’r cogydd yn troi a throsi toes y pizza yn yr awyr.

Mama Mia! Ma hwyl!

Mama Mia! Ma hwyl!

Mae’r pizza yn syml ond yn wych. Mae’r ffwrn tân pren yn creu tymheredd uchel er mwyn coginio’r toes tenau yn sydyn grimp, heb or-goginio’r cynhwysion ar ben y pizza.

Mi oedd y Linguine Città yn dda iawn ond dim cystal â’r pizza. Unwaith eto, syml iawn yw’r cyflwyniad (ychydig yn flêr os unrhyw beth) ond anodd iawn yw pigo gwendid o ran ei flas. Wedi dweud hynny, dwi’n falch mai rhannu’r plât nes i oherwydd dwi’n amau y byddai llond plât o linguine, hufen a chaws ricotta yn ormod. Mi oedd angen llai o fraster, neu rywbeth i dorri trwyddo. Mi oedd y tomato heulgras yn flasus, y cnau pîn yn ategu gwead crenshlyd a’r caws parmesan yn hallt braf.

Doedd dim chwant unrhyw beth melys arnaf ar ôl y pasta cyfoethog a daeth y bil i £120 am bedwar (gan gynnwys potel o Prosecco, tri chwrw a childwrn).

Y peth sydd yn fy nharo i yn bennaf yw bod perchnogion Città ddim yn gwneud yn fawr o’r lle sydd gyda nhw. Dim gwefan, dim presenoldeb ar gyfryngau cymdeithasol na unrhyw farchnata hyd y gwela i. Wedi dweud hynny, does dim rhaid iddyn nhw wneud unrhywbeth. Coginio bwyd Eidalaidd syml, a gwneud hynny yn ddiffwdan a diymdrech. Mae’r agwedd hamddenol at hyrwyddo’u hunain yn amlwg a dydy e ddim yn fy synnu i glywed eu bod nhw wedi gwrthod (mwy nag unwaith) gwahoddiad y cogydd Marco Pierre White i ymddangos ar ei raglen ‘Kitchen Wars’ ar Sianel 5 y llynedd. Er gwaethaf hyn oll, mae’r bwyty yn ffynnu ac yn aml dan ei sang.

Os ydy bwyd syml Eidalaidd yn apelio, dwi’n hyderus iawn y byddwch chi wrth eich boddau yn bwyta yma.

Café Città, 4 Heol yr Eglwys, Caerdydd, CF10 1BG

029 2022 4040

Dilynwch Rhidian ar Twitter @L0mbard0 neu darllenwch ei flog

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma