Caeth ym myd yr Adar Gleision

13 Mawrth 2014

Er gwaethaf popeth, mae Siôn Lewis wedi adnewyddu ei docyn tymor Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd. Yma mae’n esbonio pam.

Wel dyma ni, bron ar ddiwedd tymor yn Uwch-Gynghrair Lloegr, a ma’ Caerdydd mewn brwydr i osgoidiraddiad i’r Bencampwriaeth. 51 mlynedd yn yr anialwch, pencampwyr y Bencampwriaeth y flwyddyn ddiwethaf, ac yn chwarae cewri Lloegr o un wythnos i’r llall. Grêt, ffantastig, anhygoel! Wel, na…  ddim wir, dwi heb fwynhau fy hun am agos i ddwy flynedd, ac mi wnai drio (pwyslais ar drio) esbonio.

Cymhelliad gwrthnysig yw’r rheswm am brynu tocyn tymor i weld yr Adar Gleision yn chwarae ym Mharc Ninian yn ystod yr wythdegau. Pam? Gwastraffu arian i weld yr Adar Gleision yn colli’n aml (ambell dyrchafiad), cadeiryddion a rheolwyr yn newid bob yn ail flwyddyn, dyledion, torfeydd o ryw bum mil, cael ein gwatwar yn aml am gefnogi tîm mor wael (yn hytrach na’r cewri), cyff gwawd llawer o bobl y Ddinas, hwliganiaid!

Ond newidiai fyth y blynyddoedd diffrwyth. Bywyd gregaraidd, cyfarfod ffrindiau am oes, darganfod miwsig a dillad y terasau, y cyffro, sŵn, cyfeillgarwch, cymdeithasu, storïau (brodyr Marx), cymeriadau, mynd i gemau oddi cartref ar y trên neu mewn bws mini (neu fan gwerthwr pysgod). Yn wir, dwi’n cofio mynd lawr i ambell gêm ac anwybyddu’r pêl-droed oherwydd bod rhyw ddwsin ohonom yn dweud jôcs a storïau am beth ddigwyddodd y nosweithau cynt. Dyna beth oedd dilyn Caerdydd, pawb yn ’nabod pawb.

Chi’n gweld, ers 2000, does neb ’di gweld dolur calon, ry’n ni ’di cael dyrchafiad, stadiwm newydd a chystadlu yn ffeinal Cwpan yr FA, ‘Play-Off,’ a Chwpan y Gynghrair yn Wembley a.y.y.b. Ma’ cefnogwyr newydd yn lwcus iawn o safbwynt hynny, a phwysig i’r Ddinas oedd cael cenhedlaeth o gefnogwyr newydd – ac o leia’ daeth y tag ‘cyff gwawd’ i ben. Nid y blynyddoedd gorau i fi’n bersonol (ar wahân i guro Barnsley yn nghwpan cyn-derfynol yr FA yn Wembley); newidiodd yr awyrgylch a’r naws oherwydd y stadiwm, ac roedd hi’n amser cofleidio pêl-droed modern. Grêt, dyma beth fydd yn rhoi Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd ar y map i weddill y byd. Ffantastig.

Fis Mai 2012, newidiodd yr holl beth.

Dwi’n cofio bod yn Llundain a chlywed bod ein Cadeirydd newydd am newid cit Caerdydd i goch, a’r bathodyn i’r ddraig goch. Yna, dwi’n cofio gweld y peth ar y we a chwerthin i’m hunan a meddwl – fydd hyn byth yn digwydd, bydd dicter enfawr a bydd pawb yn protestio. Ond digwyddodd dim. Oherwydd hud yr Uwch-Gynghrair, arian y Cadeirydd a’r bygythiad y byddai’r Clwb yn cael ei roi yn nwylo’r weinyddiaeth (nad oedd yn hollol wir), aeth y mwyafrif o blaid y newidiadau.

Ymosodiad ar flynyddoedd o hanes, hunaniaeth a balchder. I be? Dwi’n cofio dweud ar y pryd bod pobl Caerdydd eisiau gweld yr Uwch-Gynghrair yn Nghaerdydd yn fwy na gweld Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd yn yr Uwch-Gynghrair. Dwi dal yn sefyll wrth hynny.

A dyna pam dwi heb fwynhau’r ddwy flynedd ddiwethaf; ma’r holl beth ’di hollti’r cefnogwyr. Dyn busnes yw’r Cadeirydd, sy’n trin y Clwb fel tegan. Dwi’n casau be ma fe ’di neud i’r clwb.

Fe allech chi ddweud bod bai ar y cefnogwyr i gyd (yn fy nghynnwys i) am beidio sefyll lan a phrotestio’n gryf ac yn gadarn yn 2012. Falle fydd hi’n beth da cael diraddiad i’r Bencampwriaeth? Ma’ mwyafrif y cefnogwyr yn dal i wisgo glas a dyw gwerthiant y nwyddau coch ddim yn llwyddiant mawr (ma hwnna’n ffaith).

Dwi ’di bod ar ddwy orymdaith KCB (Keep Cardiff Blue) gyda dim ond tua 500 o bobl. Apathi efallai? Fydd y Cadeirydd ddim yma am byth, dwi dal yn mynd lawr, a dwi newydd adnewyddu fy nhocyn tymor am flwyddyn arall. Dyma’r cymhelliad gwrthnysig dros gefnogi fy nhîm pan dwi’n llwyr gasau beth sy’n digwydd. Ond dyna’r peth, yr hoelen ar ei phen, fy nhîm i yw e, Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd. Dwi’n deall yn iawn pam nad yw pobl yn mynd lawr bellach, yn enwedig os ’dyn nhw ddim yn byw yn y Ddinas. I fod yn onest dwi ’di bygwth troi fy nghefn sawl gwaith y flwyddyn hon.

Fydd y Cadeirydd (fedrai ddim ysgrifennu ei enw!) ddim yma am byth, na’r cit coch a’r bathodyn gwirion. Ond fyddwn ni dal yma, naill ai yn (trio) mwynhau beth sydd i ddod yn y dyfodol neu dim ond yn cymdeithasu a jocan ’da ffrindiau tra bod y gêm yn mynd ymlaen yn yr Uwch-Gynghrair neu yng Ngynghrair y Gynhadledd.

CTID (City til I die)

Dilynwch Siôn Lewis ar Twitter: @SionLewis1927

 

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma

Richard Grigg yn dweud:

Dyna yn union sut ydw i yn teimlo. Dwi hefyd wedi adnewyddu ar gyfer tymor nesaf