Caerdydd yn tywyllu ar gyfer Awr Ddaear WWF

16 Mawrth 2016

Mae Ffion Eurig o WWF Cymru yn esbonio mwy am Awr Ddaear a sut gall trigolion Caerdydd cymered rhan:

Am 8.30pm ar nos Sadwrn 19 o Fawrth, bydd cartrefi, busnesau ac adeiladau a strwythurau amlwg ledled Caerdydd yn tywyllu ar gyfer Awr Ddaear WWF – y dathliad byd-eang blynyddol o’n planed wych! Bydd yna ddathlu y tu hwnt i Gaerdydd hefyd – bydd miliynau o bobl o gwmpas y byd yn uno trwy ddiffodd eu goleuadau am awr i ddangos eu bod nhw’n malio am ddyfodol ein planed. Ein nod yw ysbrydoli unigolion, busnesau a llywodraethau i weithredu i ddelio â newid hinsawdd.

Dechreuodd Awr Ddaear yn Sydney, Awstralia yn 2007 ac erbyn hyn hwn yw’r symudiad llawr gwlad mwyaf yn y byd. Y llynedd cymerodd mwy na 7,000 o ddinasoedd mewn mwy na 172 o wledydd a thiriogaethau ran i greu sioe symbolaidd a thrawiadol wrth ddiffodd eu goleuadau.

Mae pobl a sefydliadau ledled Caerdydd yn gefnogwyr brwd i Awr Ddaear. Mae Cyngor Caerdydd yn un o 21 cyngor ar draws Cymru sy’n cefnogi’r ymgyrch. Bydd y Cyngor yn diffodd y goleuadau mewn nifer o’i adeiladau, gan gynnwys y Theatr Newydd, Llyfrgell Caerdydd a Neuadd Dewi Sant. Ac wrth gwrs, mae adeiladau a strwythurau eiconig fel Canolfan Mileniwm Cymru, Castell Caerdydd, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd a Stadiwm Principality yn ymuno â miloedd o adeiladau a strwythurau rhyngwladol fel Tŵr Eiffel ym Mharis, Times Square yn Efrog Newydd a Big Ben yn Llundain i gefnogi Awr Ddaear.

Mae’n wych cael cefnogaeth gan rai o fusnesau enwocaf Caerdydd, hefyd. Bydd rhai fel Admiral, Trenau Arriva Cymru, John Lewis a Spillers Records, yn ogystal â gwestai Marriot a Hilton, i gyd yn ymuno â’r ymgyrch! Hefyd, bydd nifer o ysgolion a phrifysgolion yng Nghaerdydd yn cymryd rhan, gan gynnwys Ysgol Pwll Coch, Ysgol Gynradd Radnor, Ysgol Uwchradd Willows a Phrifysgol Caerdydd a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Dydi hi ddim yn rhy hwyr i ymuno â’r dathliad a dangos eich cefnogaeth! Cofrestrwch ar gyfer Awr Ddaear yma a diffoddwch eich goleuadau ar nos Sadwrn 19 Mawrth am 8.30pm. Chi sy’n penderfynu beth wnewch chi â’r awr – gallech wahodd eich teulu draw i gael swper yng ngolau canhwyllau, neu ddod o hyd i fan tywyll i edrych ar y sêr gyda rhywun arbennig. Mae Awr Ddaear yn ddigwyddiad cofiadwy ac unigryw i gymryd rhan ynddo!

I gael gwybod mwy am Awr Ddaear, edrychwch ar y wefan neu dewch i’n gweld yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter rhwng 5.30pm a 8.30pm ar nos Wener 18 Mawrth. Ymunwch â’r sgwrs ar lein ar dudalen WWF Cymru ar Facebook a thrwy ddilyn yr hashnodau #LightsOutCymru ac #EarthHour ar Twitter ac Instagram.

Gobeithio y byddwch chi’n ymuno â’r hwyl a dangos eich cefnogaeth i’n planed wych.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma