Caerdydd yn tanio tair yn erbyn Leeds

2 Tachwedd 2014

Caerdydd 3 Leeds 1 

Gan PDWB

Canlyniad da arall i Gaerdydd ac wrth i’r Adar Gleision ennill gartre am y trydydd tro yn olynol, mae gwelliant y tîm o dan Russell Slade, y rheolwr newydd, yn parhau.

Ar ôl hanner cynta gwbl ddifflach ac anghofiadwy gwellodd pethau’n fawr yn syth ar ôl yr egwyl. Cafodd y tîm ei ysbrydoli gan y dorf, neu tybed y  ffordd arall rownd? Amhosib i ddweud, ond beth sy’n bendant oedd y  ffaith i’r perfformiad a’r awyrgylch  newid yn gyfan gwbl.

Gôl gyntaf i Manga

Gôl gyntaf i Manga

Mae amddiffyn Caerdydd yn edrych yn gadarn y dyddiau ‘ma, gyda Manga a Morrisson yn gweithio’n dda gyda’i gilydd yn y canol. Ond dangosodd y par sgiliau ymosoodol hefyd wrth i Morrisson greu cyfle i’w bartner i sgorio gyda pheniad clyfar yn gynnar yn yr ail hanner. Mae Manga’n dechrau edrych fel chwaraewr pwysig iawn i’r tim ac yn ffefryn ‘da’r cefnogwyr yn barod, nid yn unig  am ei sgiliau ond am ei ymdrech cant y cant drwy’r gêm.

Macheda yn saethu'r ail gôl

Macheda yn saethu’r ail gôl

Pan sgoriodd Macheda ei drydydd gôl yn olynol gartre roedd popeth yn edrych yn hawdd i Gaerdydd. Ond, fel ‘yn ni’n gweld dro ar ol tro, dyna pryd dechreuodd ei gwrthwynebwyr chwarae’n dda. A phan sgoriodd Leeds gyda deuddeg munud i fynd dechreuodd y dorf  boeni eto. Diolch i Kenwyne Jones, a ddaeth ‘mlan fel eilydd i Macheda, doedd dim rhaid iddyn nhw boeni’n hir. Cymerodd e fantais o gawlach gan chwaraewyr Leeds i sgorio gôl syml iawn ac i roi stop ar obeithion yr ymwelwyr.

Gyda chysondeb nawr yn chwarae Caerdydd maen nhw wedi dechrau dringo’r tabl. Bydd rhai yn dechrau gobeithio bod nhw’n gallu ymladd am y ‘play-offs’. Pwy a wyr? Dyn nhw ddim wedi ennill i ffwrdd eto, a heb wneud hynny fydd dim gobaith ‘da nhw. Felly bydd y ddau gem nesa yn dweud llawer wrthom ni am y tîm ‘ma. Rhaid iddyn nhw ennill i ffwrdd yn erbyn Birmingham neu Bolton i ddangos bod y tîm yn barod i osod sialens go iawn i weddill yr adran.

Seren y gem: Manga

 

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma

Tim yn dweud:

Cytuno 100% Gwenda. Rhaid ennill nos Fawrth neu ddydd Sadwrn os ‘yn ni o ddifri am gael dyrchafiad. Mae’r chwedl ‘creu caer adref’ yn golygu dim onibai ein bod yn ennill rhai oddi cartref hefyd. Glas Fyddin!