Caerdydd yn sefyll yn gryf gyda Syria

16 Mawrth 2014

gan Lois Eckley, Swyddog y Wasg Achub y Plant

Dros y penwythnos mi safodd Caerdydd yn gryf gyda Syria mewn Gwylnos ganhwyllau. Daeth Achub y Plant, Oxfam,Cymorth Cristnogol a Cafod at ei gilydd er mwyn tynnu sylw at ddyddiad y 15ed o Fawrth, tair blynedd union ers dechrau’r argyfwng yn Syria.

Ymhlith y dorf roedd cefnogwyr o gapel Minny Street yng Nghaerdydd, myfyrwyr a chefnogwyr ifanc o’r brif ddinas ac fe ganodd Côr Ysgol Gymraeg Cwmbrân yn uchel a balch ‘Meddwl am Fyd.’

syria5

#GydaSyria

Cafodd sawl cannwyll eu cynnau gan ddangos fod Caerdydd yn cofio am Syria ac am y rhai diniwed yn blant,teuluoedd sy’n dioddef waethaf ynghanol y brwydro. Er bod y Cenhedloedd Unedig wedi gwneud addewid i alluogi mynediad dyngarol, nawr mae’r angen yn fwy nag erioed i droi’r addewid yn weithred.

Mae plant a phobl Syria yn wynebu cymaint o fygythiadau heddiw nid dim ond y gynnau ar arfau sy’n peryglu eu bywydau. Mae yna brinder bwyd, dŵr glân a meddyginiaethau, afiechydon yn ail ymddangos eto ymhlith plant a babanod gyda Polio ar frech goch yn heintio’r plant. Heintiau y gellid eu trin mor rhwydd gan feddyginiaethau heddiw ond bod dim modd iddyn nhw dderbyn y meddyginiaethau hynny. Does dim modd eu cyrraedd nhw.

Mae Syria mewn sawl argyfwng a gyda chwymp y system iechyd mae nhw’n wynebu argyfwng iechyd hefyd heddiw. Mae 60% o ysbytau Syria wedi eu chwalu gan y rhyfel a’r brwydro, allan o 2,500 o ddoctoriaid yn Ninas Aleppo rhai blynyddoedd yn ôl dim ond 30 sydd yna heddiw i ymdopi gyda’r holl alw am gymorth. Mae nifer fawr o’r doctoriaid wedi eu lladd neu wedi ffoi.

Mae’r pwysau yn enfawr ar y gweithwyr iechyd sydd ar ôl i wneud beth y gallan nhw i helpu’r cleifion wrth iddyn nhw ddod i mewn trwy ddrysau’r ysbytai, adeiladau sydd yn sgerbydau o’r hyn a fu.

Mae yna adroddiadau am bobl yn gorfod cael ei cnocio allan gan bolion metal gan nad oes yna ddigon o anaesthetic. Plant bach yn gorfod colli coes neu fraich rhag gwaedu i farwolaeth gan nad oes digon o gyfarpar ar gael i’w trin nhw’n iawn.Babanod yn marw yn eu deoryddion pan mae’r trydan yn torri i lawr.

Mae hi’n dair blynyddoedd hir o dywallt gwaed yn Syria a sylw’r byd yn brysur ddiflasu gyda’r un hen stori. Mae’r sefyllfa yn un gymhleth, does dim arwyr clir na dynion drwg amlwg,mae’r cyfan o dan gwmwl mwg a thân rhyfel.

Ond peidiwch ac anghofio amdanyn nhw. Dyma yw neges yr elusennau ynghyd ag ymgyrch #GydaSyria.

Mi oleuodd golau gobaith y tu allan i’r Deml Heddwch yng Nghaerdydd nos Wener diwethaf gan ddangos fod Syria yn parhau ar agenda Caerdydd.

Cofiwch amdanyn nhw a safwch #GydaSyria.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma