Perfformiad siomedig gartref gan yr Adar Gleision

6 Ebrill 2015

Caerdydd 0 Bolton 3

Gan P.D.W.B.

Dyw’r tymor yma ddim yn gallu gorffen yn ddigon cynnar i Gaerdydd a’u cefnogwyr. Ar ôl canlyniad siomedig iawn yn erbyn tîm eitha cyffredin bydd pawb eisiau anghofio digwyddiadau’r deuddeng mis diwetha a dim ond gobeithio y bydd pethau’n gwella y tymor nesa. Y gobaith sy’n lladd, maen nhw’n dweud.

Gyda‘r ddau dîm yng nghanol yr adran, roedd awyrgylch ‘diwedd y tymor’ yn y stadiwm cyn y gêm. Roedd nifer y seddi gwag yn awgrymu bod llawer o gefnogwyr Caerdydd wedi rhoi’r ffidil yn y tô yn barod a wedi ffeindio pethau gwell i’w wneud ar ddiwrnod heulog yn y Gwanwyn.

Y Cymro Carl Davies yn sgorio'i ail gôl

Y Cymro Carl Davies yn sgorio’i ail gôl

Ond doedd pethau ddim yn rhy ddrwg yn ystod yr hanner cynta, gyda’r ddau dim  yn trio chwarae pêl droed deniadol. Gallai Caerdydd a Bolton fod wedi sgorio goliau yn ystod y 45 munud agoriadol ond dim-dim oedd y sgôr ar yr egwyl.

Beth bynnag oedd yn nhe chwaraewyr Caerdydd yn ystod yr egwyl, doedd e ddim yn stwff da! Bolton oedd yr unig dîm ar y cae nawr a phan sgoriodd Gudjohnsen gyda ergyd gwych ar ôl 55 munud, collodd Caerdydd pob rheolaeth ar y gêm.

Gyda gôl arall i’r ymwelwyr yn dilyn bron yn syth, roedd popeth ar ben i’r Adar Gleision. Roedd e’n boenus nawr i weld chwaraewyr Russell Slade yn trio ffeindio ffordd nôl mewn i’r gêm.

Emil Heskey yn llongyfarch Davies ar ei gôl

Emil Heskey yn llongyfarch Davies ar ei gôl

Tase nhw wedi sgorio gynta base popeth wedi bod yn wahanol, siwr o fod, ond y ffaith yw sgorio nhw ddim ac roedd diffyg sgil a gallu’r chwaraewyr yn amlwg i bawb nawr.

Pan sgoriodd y Cymro Craig Davies ei ail gôl penderfynodd hanner y dorf fynd adref gyda chwarter awr o’r gem yn weddill. Yr unig ddirgelwch yw pam arhosodd gweddill y dorf.

LLawer wedi mynd adre

Llawer wedi mynd adre

Mae’n anodd gweld dyfodol disglair i’r tîm ‘ma y tymor nesa. Bydd rhai o’r chwaraewyr da…….Marshall, Manga er enghraifft , eisiau gadael, siwr o fod. Does dim arian i brynu chwaraewyr newydd o safon a mae ‘na lwyth o chwaraewyr cyffredin iawn yn y garfan.

Talcen caled, wir!

Seren y gem: Neb

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma