Caerdydd yn dihuno’n rhy hwyr

22 Rhagfyr 2014

Caerdydd 2 Brentford 3

Gan PDWB

Gem od iawn. Wrth i’r chwaraewyr adael y cae ar ôl hanner cynta siomedig iawn roedd cefnogwyr Caerdydd yn llenwi’r awyr gyda’r math o weiddi cas fasai’n dihuno’r meirw. Ond ar ôl 90 munud, er taw colli naeth eu tim roedd ffans yr Adar Gleision yn llawer hapusach. Pam ‘ny te?

Wel, yn ystod yr hanner cynta roedd Caerdydd yn anobeithiol. Roedd Brentford yn gwneud beth bynnag a fynno’n nhw. Ro’n nhw’n edrych fel ‘sen nhw’n mynd i sgorio bob tro ro’n nhw yn hanner Caerdydd ac yn ennill 3-0 ar ôl hanner awr. Dych chi’n gwybod bod pethau ddim yn mynd yn dda pan mae hyd yn oed y golgeidwad Marshall yn dechrau edrych yn ‘dodgy’……..fe yw’r unig chwaraewr sy wedi chwarae’n dda’n gyson dros y flwyddyn ddiwetha.

Gôl gyntaf Brentford

Gôl gyntaf Brentford

Ar ôl y trydydd gol, gadawodd llawer o gefnogwyr Caerdydd eu seddau. A o’n nhw’n mynd adre neu am beint cynnar ? Dw i ddim yn siwr. Os aethon nhw adre collon nhw ail hanner da iawn. Roedd pawb yn disgwyl gweld rhai chwaraewyr newydd i Gaerdydd ar ôl yr egwyl ond cadwodd y rheolwr Russell Slade yr un rhai a oedd mor siomedig yn ystod yr hanner cynta —fallai achos bod e’n rhy anodd i benderfynu pwy oedd y chwaraewyr gwaetha.

Ynghanol y fath sbwriel oedd Caerdydd yn chwarae yn yr hanner cynta, roedd ambell fflach o obaith. Un o rheiny oedd chwaraewr ifanc o’r enw Kadeem Harris, sy wedi aros yn amyneddgar am ei gyfle. Chwaraeodd e gyda’r math o egni, hyder a chyflymdra dy ni ddim yn gweld yn aml ymysg  y chwaraewyr rheolaidd.

A thrwyddo fe daeth gôl Caerdydd yn gynnar iawn yn yr ail hanner, pan rhedodd e’n gryf cyn croesi i Noone wnaeth sgorio gôl a newidiodd agwedd chwaraewyr y ddau dîm, a’r dorf hefyd. Yn sydyn roedd Caerdydd yn chwarae’n ymosodol a Brentford yn edrych yn sigledig.

Craig Noone yn ffeindio'r rhwyd

Craig Noone yn ffeindio’r rhwyd

Gwellodd pethau’n aruthrol pan daeth Kenwyne Jones ar y cae yn lle Macheda a oedd wedi bod yn siomedig iawn. Ar wahan i sgorio’r ail gôl , creodd Jones llawer o broblemau i amddiffyn  Brentford am weddill y gem. Dim ond Slade sy’n gwybod pam dechreuodd Macheda, sy heb chwarae’n dda ers dechrau’r tymor, o beth dw i wedi gweld.

Ond er ymdrechion dibaid  y tim cartre sgorion nhw ddim rhagor o goliau. Ac felly aeth y cefnogwyr adre yn pendroni sut oedd y tîm yn gallu bod mor wael cyn yr egwyl a mor dda ar ôl. Mae’r ffaith bod nhw nawr  wedi ildio wyth gôl mewn dwy gem yn achos pryder. Ac ar ben hyn dyw Le Fondre ddim yn edrych fel sgorio hyd yn oed pan mae cyfleoedd da yn dod iddo fe.

Basai fe’n anheg i roi’r bai ar  Russell Slade yn ormodol ar hyn o bryd yn fy marn i. Wedi’r cyfan nid ei dim e yw y tîm presennol.  Mae e’n gorfod gwneud y gorau gyda chwaraewyr wnaeth etifeddu o’r hen reolwyr Mackay a Solskjaer, chwaraewyr sy wedi diodde dros flwyddyn o fethiant. Dw i’n hapus i roi cyfle iddo fe i siapo’r tim yn ôl ei ddymuniadau fe yn y flwyddyn newydd, wrth iddo arwyddo rhai chwarewyr newydd ym mis Ionawr. Ond dw i ddim yn siwr faint o amser mae gweddill y cefnogwyr yn fodlon rhoi iddo fe.

Seren y gem: Kenwyne Jones (Oedd ar y cae am 25 munud)

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma