Caerdydd yn dechrau’r flwyddyn gyda thriphwynt

12 Ionawr 2015

Gan PDWB

Cafodd cefnogwyr Caerdydd anrheg Nadolig hwyr eleni gyda phenderfyniad Vincent Tan i fynd nôl i’r crysau glas traddodiadol yn lle’r coch dadleuol iawn. Dylai fe wedi gwneud y penderfyniad amser maith yn ôl ond gwell hwyr na hwyrach. O leiaf y gobaith yw nawr yw y bydd y clwb yn gallu symud ymlaen gyda mwy o undod ar, ac oddi ar, y cae.

Crysau glas unwaith eto

Crysau glas unwaith eto

Yn y diwedd roedd hyd yn oed Tan yn gallu gweld nad oedd coch yn dod a’r lwc roedd e wedi hawlio am y lliw. Mam Vincent wnaeth ddwyn perswad arno fe yn y diwedd mae’n debyg, a mae’n hyfryd i weld bod hyd yn oed un o ddynion cyfoethoca’r byd yn dal gorfod gwrando ar ei fam weithiau.

Yn bendant naeth gweld y glas ar y maes eto godi ysbryd y dorf yn sylweddol, a chodi’u lleisiau hefyd, i helpu greu’r awyrgylch gorau yn y stadiwm ers achau. Roedd popeth yn barod am wledd o beldroed cyffrous. Ond yn anffodus dych chi ddim yn gallu newid steil y chwarae dros nos mor rhwydd a  lliw y crysiau. Yr un chwaraewyr sy’n gwisgo’r crysau ac ar hyn o bryd dyn nhw ddim yn chwarae’n dda.

Dathlu gôl Morrison

Dathlu gôl Morrison

Sut ennillon nhw te? Wel, achos bod Fulham yn dîm cyffredin iawn hefyd. Daeth gôl Caerdydd gyda pheniad Morrison o dafliad hir Gunnarsson – ac ar ôl y llwyddiant yma ro’n nhw’n defnyddio’r un tactic dro ar ôl tro. Tafliad hir a chic cornel, dyna mwy neu lai sut mae Caerdydd yn gobeithio sgorio ar hyn o bryd. Dyw e ddim yn dda i wylio a dyw e ddim yn mynd i weithio yn erbyn timau da.

Roedd dau chwaraewr newydd yn y garfan. Mae Scott Malone, sy’n chwarae yn y cefn, wedi ymuno  o Millwall, a mae Alex Revell, sy’n centre forward, wedi dod o Rotherham.

Ravell yr ymosodwr newydd

Revell yr ymosodwr newydd

Dechreuodd Malone y gêm a daeth Revell ar y cae ar ôl yr egwyl. Mae’n rhy gynnar i wneud asesiad ond o leia roedd Revell yn dangos y math o gyflymdra a symud sy wedi bod ar goll drwy’r tymor.

Dw i ddim yn cofio’r ddau gôl geidwad yn gwneud dim byd, sy’n dweud llawer am y gem. Gem diflas iawn felly ond doedd cefnogwyr Caerdydd ddim yn cwyno. Tri phwynt yn y bag a glas eu byd!

Seren y gem: Sean Morrison

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma