Caerdydd yn cwympo’n ddeilchion

14 Medi 2014

Caerdydd 2 Norwich 4

Gan P.D.W.B.

Ar ôl 45 munud, gyda Chaerdydd yn ennill 2-0 ac yn edrych yn gyfforddus dros ben, roedd e’n edrych fel ‘sa Ole Gunnar Solskjaer wedi ffeindio tîm o’r diwedd. Ar ôl 90 munud roedd e’n amlwg bod Caerdydd a Solskjaer yn dal yn bell ohoni.

Beth ddigwyddodd felly? Diolch i goliau gan Ralls a Aaron Gunnarsson, a Norwich yn edrych yn wan, dylai Caerdydd wedi rheoli pethau ar ôl yr egwyl. Sut aeth pethau mor wael yn yr ail hanner? Wel, newidodd cwpl o bethau, ond o’n nhw’n ddigon i esbonio’r ‘total collapse’?

I ddechrau roedd rhaid i Fabio adael y cae, ac er bod neb yn ystyried taw fe yw’r amddiffynwr gorau yn y byd does dim dwywaith  bod Norwich yn ffeindio fe’n rhwydd i dorri drwy ar y dde ar ôl iddo fe gael ei eilyddio gan Declan John.

Yn ail, daeth Jerome Cameron ar y cae i Norwich. Hen chwaraewr Caerdydd, wrth gwrs, a fel sy’n digwydd yn aml mewn achosion fel hyn, chwaraeodd e’n dda. Siwr o fod nid fi oedd yr unig un yn y dorf i feddwl ei fod e’n edrych yn llawer well na sawl blaenwr mae Caerdydd wedi arwyddo yn ddiweddar.

Tasai Macheda wedi sgorio gyda’i ergyd dda yn gynnar yn yr ail hanner basai popeth wedi bod yn wahano, wrth gwrs. Ond ar ôl i Norwich sgorio’r gôl gynta collodd Caerdydd eu hunan hyder yn gyfan gwbl. Dro ar ol tro roedd Norwich yn torri trwy a doedd neb yn y tim cartre yn gwybod sut i’w stopio. Dim arweinydd ar y cae a dim llawer o gymorth o ochr y cae chwaith. Pan triodd y rheolwr i newid siap y tîm dim ond yn gwneud pethau’n waeth wnaeth e. Oes unrhywun heblaw Ole yn meddwl bod Gunnarsson yn gallu chwarae ar yr asgell? Ac er bod Marshall yn golgeidwad gwych mae’n syniad hurt iddo fe fod yn gapten. Pan roedd e’n amlwg bod chwaraewyr Caerdydd yn edrych tuag at rhywun am ysbrydoliaeth a chyngor, roedd Marshall bell i ffwrdd. Yr unig un oedd yn siarsio’i gyd chwaraewyr a’u hannog, oedd Kenwyne Jones.

Mae cefnogwyr Caerdydd wedi bod yn amyneddgar gyda Solskjaer ers iddo fe gyrraedd. Mae e wedi prynu llawer o chwaraewyr newydd ond ydy pethau’n wir wedi gwella o gwbl? Ers tipyn mae rhai wedi amau’n dawel a ydy e’n gwybod beth mae’n gwneud. Ddoe roedd hanner y dorf wedi gadael cyn diwedd y gem, yn anhapus iawn gyda’r ffordd ma pethau’n mynd.

Mae’r gem nesa yn dod whap, nos Fawrth nesa fydd yr Adar Gleision yn croesawu Middlesbro. Os fydd Caerdydd yn chwarae’n wael eto bydd sefyllfa Solskjaer yn un anodd iawn. Mae amynedd y cefnogwyr yn rhedeg mas yn glou.

Seren y gem: Kenwyne Jones

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma