Caerdydd y cyntaf yn Ewrop i ddefnyddio technoleg parcio ar draws y ddinas

25 Ionawr 2017

Mae Cyngor Caerdydd yn paratoi i roi synwyryddion (sensors) ar fannau parcio ar draws y ddinas a chyflwyno app symudol i help gyrwyr ddod o hyd i fannau parcio gwag.

Cafodd ei gadarnhau heddiw bod y cwmni parcio technolegol ‘Smart Parking’ i osod mwy na 3,000 o synwyryddion Cardiff_Sensor_1canfod mewn mannau parcio ar – ac oddi ar – y strydoedd yng Nghaerdydd. Ar y cyd bydd y cwmni yn cyflwyno’r app symudol ‘SmartApp’.

Bob tro y bydd car yn mynychu, neu adael, man parcio bydd y wybodaeth yn cael ei ddangos yn syth ar yr app.

Dywedodd y Cynghorydd Ramesh Patel, aelod cabinet Caerdydd ar gyfer cynllunio, trafnidiaeth a chynaladwyedd: “Prif ffocws y cyngor yw annog pobl i adael eu ceir adref ac annog pobl i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, beic neu i gerdded.

“Rydym yn deall weithiau bod teithio yn y car yn angenrheidiol” ychwanegodd “Bydd y dechnoleg yma yn sicrhau bod pobl sy’n teithio mewn car preifat yn gallu dod o hyd i le parcio yn gyflym ac yn hawdd.”

Mae’r cyhoeddiad yn dilyn cynllun peilot a gynhaliwyd yn ystod 2015 a oedd yn cynnwys 275 o fannau parcio ar draws y ddinas.

Mae’r cyngor hefyd yn bwriadu gwneud mwy o ddefnydd o dechnoleg adnabod rhifau awtomatig mewn meysydd parcio oddi ar y stryd ac yn rhoi arwyddion negeseuon o amgylch y ddinas i gyfeirio modurwyr i’r holl lefydd parcio sydd ar gael.

Dim ond llond dwrn o ddinasoedd ar draws y byd sydd wedi cael eu cynnwys ar y app cyn belled – yn cynnwys Milton Keynes, Athen, Sydney, a Wellington yn Seland Newydd.

Caerdydd yw’r lle cyntaf yn Ewrop i ddefnyddio’r technoleg parcio glyfar ar draws y ddinas.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma