Caerdydd v Brighton: Dim sgôr a dim clem

11 Chwefror 2015

Caerdydd 0 Brighton 0

Gan PDWB

Hwn oedd y gêm gwaetha dw i erioed wedi’i weld, a dechreuais i fynd i gemau pel-droed yn 1961.

Cafodd Caerdydd un ergyd ar darged mewn 90 munud, a ‘naeth y bel bron ddim cyrraedd y gôlgeidwad. Cafodd Brighton un ergyd ar darged hefyd, o bellter ond heb fawr o obaith o’i gyrraedd chwaith.

Rhaid i fi ofyn y cwestiwn: “Beth mae’n nhw’n gwneud ar cae ymarfer?”  Does dim tystiolaeth yn ystod y gêm bo nhw’n ymarfer gyda’i gilydd o gwbl. Dim patrwm, dim sgiliau, dim syniad, dim gobaith.

Pan cyhoeddwyd ar yr uchelseinydd maint y dorf oedd wedi trafferthu ddod i’r stadiwn ar noswaith mor rhewllyd,  dros 19,000 mae’n debyg, chwerthynodd pawb yn y stadiwm hanner gwag. Mae llawer wedi cael llond bol o’r sbwriel ar y cae wythnos ar ôl wythnos ac wedi penderfynu aros gartre ar bwys y tan. Pan mae pobl sy wedi prynu tocyn tymor yn aros gartre dych chi’n gwybod bod rhywbeth o le. Dw i ddim wedi gweld y dyn sy’n eistedd yn y sedd drws nesa ers cyn y Nadolig. Wedodd e pryd ‘ny bod e wedi cael digon. a ma fe wedi bod yn gefnogwr selog ers blynyddoedd maith.

Ymosod prin- peniad Gunnarsson yn mynd dros y bar

Ymosod prin- peniad Gunnarsson yn mynd dros y bar

Mae’n hawdd iawn i weld bod y tîm yn chwarae’n wael, ond wrth gwrs mae’n fwy anodd i wybod pam, ac yn anoddach fyth i wneud rhywbeth amdano fe.

Wedodd Einstein taw diffuniad gwallgofrwydd oedd i ail wneud pethau’n union yr un fath, dro ar ôl tro,  a disgwyl canlyniad gwahanol. Wel, os yw hynny’n wir mae’ Russell Slade yn walllgo. Bob gem mae e’n dechrau gyda Whittingham a Gunnarsson yn y canol. A bob gem mae’n  amlwg nad yw hyn yn gweithio. Nes iddo fe’n newid rhywbeth yng  nghanol y cae, ac yng nghalon y tîm fydd dim cynnydd o gwbl yn fy marn i. Mae’r ddau chwaraewr ’ma wedi rhoi gwasanaeth da i’r clwb ond mae’r amser i symud ymlaen wedi dod.

Brighton yn dal eu gafael ar Kenwyne

Brighton yn dal eu gafael ar Kenwyne

Dyw’r chwaraewyr newydd ddim yn edrych yn well na’r chwaraewyr sy wedi gadael!

Rhaid i’r cefnogwyr obeithio nawr y bydd y tîm yn aros yn y Bencampwriaeth a bydd pethau’n gwella y tymor nesa. Mae’r rhai sydd wedi adnewyddu’u tocynnau tymor yn profi unwaith yn rhagor bod cefnogwyr peldroed yn gadael i’r galon reoli nid y pen.

Seren y gêm: Manga, dim ond oherwydd nath e ddim o’i le.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma