Caerdydd Dros Ŵyl y Banc

1 Mai 2015

Ydych chi’n chwilio am bethau i wneud dros benwythnos Gŵyl y Banc? Dyma rai syniadau – cysylltwch os ydych chi’n gwybod am ragor:

Canolfan y Mileniwm
Calan Mai: pedwar diwrnod o gerddoriaeth, dawnsio a mwynhad gyda chantorion o Gymru a thu hwnt

Stori Caerdydd
Stori Caerdydd Gyda’r Nos Gwener 1af: Cerddoriaeth, celf, diod a dawns tan 9pm

Gŵyl Gerdded Caerdydd 2015
Rhaglen o ddigwyddiadau dros y mis cyfan.

Techniquest
Gweithgareddau i’r teulu

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Diwrnod Rhyngwladol Côr y Bore Bach Sadwrn 2il: Taith tywys gyda’r wawr o gwmpas Sain Ffagan, gan orffen gyda brecwast ysgafn a phaned o de.

Hau Hadau Sadwrn 2il: Dewch draw i fythynnod Rhyd-y-Car i ddysgu mwy am dyfu llysiau.

Codi’r Fedwen Fai Sadwrn 2il: Gwyl flynyddol liwgar llawn cân wrth godi’r Fedwen Fai yn yr Amgueddfa.

Fforwm Hanes Cymru Sadwrn 2il: Arddangosfa a sgyrsiau anffurfiol gan grwpiau hanes o Gymru.

Teithiau Ysbryd Sain Ffagan Sadwrn 2il: Hoffech chi weld ochr dywyll Sain Ffagan? Dewch gyda ni ar ddwy daith fflachlamp!

Stondinwyr Crefft Sadwrn 2il-Llun 4ydd: Dros penwythnos Calan Mai mi fydd arddangoswyr wedi eu dethol yn dangos eu gwaith sydd wedi ei greu yng Nghymru

Pop Ups Bwyd
Street Food Circus Gwener 1af, Sadwrn 2il, Sul 3ydd
Roath Spring Street Food, Sadwrn 2il
Depot Gwener 1af, Sadwrn 2il

Cei’r Forforwyn
Digwyddiadau amrywiol drwy’r penwythnos, gan gynnwys wal dringo, stondinau Craftfolk a charnifal Samba Encontro.

Sinema ar y To
Fear and Loathing in Las Vegas Sadwrn 2il, Jacob’s Market
The Breakfast Club, Sul 3ydd, Jacob’s Market

Cofiwch fod ras 5k yn digwydd yn y Bae ar ddydd Llun y 4ydd, a bydd rhai ffyrdd ar gau a dargyfeiriadau yn ystod y ras.

Mae manion gwasanaethau Bws Caerdydd dros Ŵyl y Banc ar eu gwefan

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma