Cadw’n iach a gwneud cyfeillion: Hanner Marathon y Parch. Aled Edwards

6 Hydref 2013

Cadw’n iach, gwneud cyfeillion, codi arian – a gweld y byd: dyna mae’r Parch. Aled Edwards
yn ei gysylltu gyda rhedeg marathon (hanner a llawn!)

Fe ddechreuais i redeg braidd yn hwyr yn y dydd: yn fy 50au. Cefais fy ysgogi’n bennaf gan fy mab hynaf, Seimon, sydd yn dysgu ymarfer corff yn Ysgol Plasmawr. Roedd yn dirnad y byddwn efallai’n mwynhau gwneud hynny gan fy mod braidd yn gystadleuol ac yn dymuno bod yn iach.

Fy ymdrech swyddogol gyntaf oedd y Ras Hanner Caerdydd enwog honno a oedd ychydig yn rhy fyr. Gan nad oeddwn yn teimlo fy mod wedi llwyddo’n llawn, fe gefais le yn ras Hanner Marathon Waterford yn yr Iwerddon a mwynhau’r profiad er gwaethaf y gwynt a’r glaw. Nid yn annisgwyl efallai, cefais wynt a glaw yn fy marathon gystadleuol gyntaf yn Manceinion dwy flynedd yn ôl. Ond, roedd y teimlad fy mod yn medru cyfrif fy hun ymysg y rhai sy’n llwyddo i redeg marathonau yn arbennig.

Byddaf yn cysylltu rhedeg a: cadw’n iach, gwneud cyfeillion, gweld y byd a chodi arian at achosion da. Mae’n gyfle hefyd i wleidydda. Profiad ffantastig oedd rhedeg marathon gyda nifer o gyfeillion er budd yr ymgyrch  “Ie Dros Gymru” cyn y refferendwm ar bwerau’r Cynulliad. Y llynedd, cefais brofiad anhygoel wrth redeg y marathon amgen “RunAnyway” yn Central Park, Efrog Newydd. Cafodd y marathon swyddogol ei dileu’n hwyr yn y dydd oherwydd storm Sandy. O gwmpas y profiad, cefais gyfle i wirfoddoli gyda thîm “Obama for America.”

Eleni, dwi wedi cwblhau Marathon Fawr Cymru yn Llanelli. Wedi rhedeg Marathon Berlin y Sul diwethaf, fy nharged wrth redeg Hanner Caerdydd yfory yw cwblhau marathon a hanner marathon llawn mewn saith diwrnod er budd Plant Mewn Angen.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma