Cadw Llygad ar Droseddau Parcio

2 Mehefin 2015

O’r wythnos hon ymlaen bydd car gorfodi Cyngor Caerdydd yn targedu gyrwyr yng Nghaerdydd sy’n parcio’n anghyfreithlon ac yn anwybyddu rheoliadau traffig.

Yn ôl y Cyngor, mae gan y car gamera wedi’i osod ar y to a thechnoleg adnabod rhifau cofrestru ceir, a bydd yn patrolio strydoedd y brifddinas 7 diwrnod yr wythnos rhwng 7am a 10pm.

Yn bennaf, bydd yn targedu parcio anghyfreithiol o amgylch ysgolion er mwyn gwella diogelwch ar y ffyrdd a newid arferion gyrru yng Nghaerdydd.

Caiff gyrwyr a ddelir gan y camera ar ardaloedd marciau igam ogam ger ysgolion, yn defnyddio lonydd bysus yn anghyfreithlon neu sy’n aros mewn ardaloedd cyfyngedig rybudd dros bythefnos cyntaf y cynllun.

Ar ôl hynny, caiff Hysbysiadau Cosb Penodedig eu cyflwyno i droseddwyr.

Yn ôl y Cyngor bydd y car camera yn gwella effeithlonrwydd gwaith gorfodi o ran parcio a Throseddau Traffig sy’n Symud, ac yn y dyfodol bydd gan y car hefyd y gallu i gael ei ddefnyddio i ddal pobl sy’n anwybyddu costau talu ac arddangos a chymudwyr sy’n dewis parcio mewn llefydd parcio i breswylwyr.

Mae’r cerbyd ar waith yn barod, ac mae arwyddion camera a’r gair ‘Gorfodi’ yn Gymraeg a Saesneg wedi’u gosod ar bob ochr.

Mae rhagor o wybodaeth am droseddau traffig – er mwyn osgoi dod i sylw’r cerbyd newydd! – ar wefan y cyngor.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma