Cadarnhau Ardal Cefnogwyr Cwpan Rygbi’r Byd 2015

31 Gorffennaf 2015

Llai na hanner can diwrnod sydd nes i Gwpan Rygbi’r Byd 2015 ddechrau, gyda chystadleuaeth rygbi fwya’r byd yn dod i Gaerdydd.

Bydd wyth gêm yn Stadiwm y Mileniwm, ond caiff gefnogwyr hefyd gyfle i fynd i un o Ardaloedd Cefnogwyr Swyddogol mwyaf y twrnamaint yng nghanol y ddinas.

Bydd Parc yr Arfau – cartref y Gleision – yn cael ei weddnewid yn Ardal Cefnogwyr Cwpan Rygbi’r Byd am 11 diwrnod, sef ar gyfer yr wyth gêm sy’n cael eu chwarae yn Stadiwm y Mileniwm, dwy o gemau oddi cartref Cymru, a’r seremoni agoriadol.

Caiff pawb sy’n dod i’r Ardal Cefnogwyr, lle bydd lle i 10,000 o bobl o bob oedran, fynediad am ddim.

Hwn yw’r lleoliad mwyaf yn y ddinas a fydd yn dangos y gemau ar sgrin fawr a bydd adloniant byd gan gynnwys perfformwyr theatr stryd, DJs a cherddoriaeth, Corau Rhanbarthol S4C, Diwrnod Haka a Bwyta Tân Ffijiaidd.

Bydd hefyd stondinau bwyd a diod a gweithgareddau noddwyr ar y safle, a gweithgareddau rygbi fel Cicio’r Caets, 3ydd Sgrym, Prawf Ymateb Batak a Phasio Cyflym.

Dyddiadau ac amseroedd agor yr Ardal Cefnogwyr

Gwener 18 Medi 10.00-23.00
Seremoni agoriadol Lloegr v Ffiji

Sadwrn 19 Medi 10.00-23.00
Tonga v Georgia
Iwerddon v Canada
De Affrica v Siapan

Sul 20 Medi 10.00-21.00
Samoa v UDA
Cymru v Wrwgwái
Seland Newydd v Yr Ariannin

Mercher 23 Medi 12.00–23.00
Yr Alban v Siapan
Awstralia v Ffiji
Ffrainc v Rwmania

Sadwrn 26 Medi 12.00-23.00
Yr Eidal v Canada
De Affrica v Samoa
Lloegr v Cymru

Iau 1 Hydref 12.00-23.00
Cymru v Ffiji
Ffrainc v Canada

Gwener 2 Hydref 14.00-23.00
Seland Newydd v Georgia

Sadwrn 10 Hydref 12.00-23.00
Samoa v Yr Alban
Awstralia v Cymru
Lloegr v Wrwgwái

Sul 11 Hydref 10.00-23.00
Yr Ariannin v Namibia
Yr Eidal v Namibia
Ffrainc v Iwerddon
UDA v Siapan

Sadwrn 17 Hydref 12.00-23.00
Gemau gogynderfynol 1 a 2

Sul 18 Hydref 10.00-19.00
Gemau gogynderfynol 3 a 4

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cwpan Rybgi’r Byd 2015.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma