Bywyd O Gân

2 Tachwedd 2015

gan Glesni Euros a Illtud Dafydd

Bu noson o ganu a hel atgofion yng Ngholeg Cerdd a Drama Caerdydd er mwyn dathlu penblwydd hanner cant y canwr opera Bryn Terfel. Cafodd y cyfan ei recordio er mwyn ei ddarlledu ar S4C nos Sadwrn yma.

Daeth torf fawr i’r neuadd gyngerdd i fwynhau’r sioe, a’r rheiny yn cynnwys myfyrwyr y Coleg a nifer o Gymry cyfarwydd, fel Caryl Parry Jones, John Ogwen, Gareth Edwards a Robat Arwyn. Cawsant eu croesawu gan lwyfan wedi ei oleuo’n lliwgar, a gwisgoedd Bryn o hen berfformiadau opera wedi dotio ar ei hyd.

Pan caiff y rhaglen ei darlledu nos Sadwrn yma at 7.30 yh , caiff y gwylwyr eu harwain ar daith gerddorol ar hyd gyrfa Bryn Terfel. Llwyddodd y gyngerdd i lifo’n esmwyth o’r sgyrsiau ar y soffa rhwng Bryn a’r gyflwynwraig Emma Walford , at ganu hudolus y dyn mawr ei hun yng nghanol y llwyfan (o’r ‘Arad Goch’ i waith Jerry Bock) . Wedi eu gweu yn grefftus drwy’r adloniant oedd clipiau fideo ar sgrin fawr yn hongian ar ben y llwyfan, a rheiny o berfformiadau amrywiol Bryn yn ogystal a chyfarchion penblwydd wedi eu recordio o flaen llaw gan enwogion di-ri.

Man cychwyn y daith oedd Eisteddfodau. Cymerodd Bryn gamau cyntaf ei grefft ar lwyfannau Eisteddfodol ar hyd y wlad. Yn wir, cawsom fwynhau clipiau o’r perfformiadau campus cynnar yma, ac fe fydd rhain yn sicr o ddidori cynulleidfa S4C hefyd.

Ar ôl gorffen yn ysgol Dyffryn Nantlle fe benderfynodd Bryn Terfel symud i Lundain ag i astudio yn Ysgol Cerdd a Drama Guildhall. Adroddodd hanesion ynglyn a’i athrawon canu yn yr ysgol berfformio ac y gwersi wythnosol y derbyniodd a soniodd am ei rol wythnosol o helpu cyd-fyfyriwr ddall o orsaf y tiwb cyfagos i’w wersi ef. Trafododd ei brofiad o gystadlu yng nghystadleuaeth Canwr y Byd Caerdydd yn ystod ei ugeiniau cynnar pan ddaeth yn ail ar lwyfan Neuadd Dewi Sant ac roedd y fideo ohonno nôl yn 1992 yn adlewyrchu potensial y perfformiwr.

Ers graddio o’r Guildhall ymhelaethodd Bryn Terfel ar ei waith proffesiynol sydd wedi estyn pedwar ban byd. O ganu yn Covent Garden i ganu’n Almaeneg yn ystod Gwyl Gwanwyn dinas Salzburg, mae wedi canu i’r Metropolitan yn Efrog Newydd ac adroddodd y stori fod teulu Terfyl yn wedi i’w wylio yn canu ar ochr arall Mor yr Iwerydd yn ystod y raglen. Roedd ei ddehongliad o Sweeney Todd yn 2014 yn un sydd wedi aros yng ngof Bryn Terfel fel her broffesiynol, ond fydd raid aros i wylio’r raglen i weld pam.

Soniodd Bryn Terfel am ei falchder o Gymru ac i ddychwelyd adre pan nad yw yn perfformio ar lwyfannau operatig y byd. Mae’r cysylltiad yma gyda Chymru’n cael ei atgyfnerthu gyda pharodrwydd y canwr o Wynedd i ymwneud gydag elusennau Cymreig. Mae ei waith fel llysgennad i i achosion megis Ambiwlans Awyr Cymru ac Shelter Cymru heb ei ail ac daeth dymuniad penodol o elusen Ty Gobaith ac sawl plentyn sydd wedi derbyn cymorth yno yn dilyn gwaith Bryn Terfel ar y sgrin fideo.

Does dim dwywaith, felly, y bu hon yn noson lwyddiannus i bobl Caerdydd ac yn siwr o ddidanu  gwylwyr S4C.

Ac wedi hyn oll, beth yw cyngor Bryn Terfel i berfformwyr ifanc?

Un ateb syml, meddai wrth Emma ar y soffa: ‘Dyfal donc a dyrr y garreg!’

Bryn Terfel: Bywyd o Gân

Nos Sadwrn 7 Tachwedd 7.30, S4C

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma