Byw’r freuddwyd mae Sioned

17 Hydref 2014

Gan Gwenda Richards

Nid pawb sy’n gallu canu, dawnsio ag actio- ac mae’r nifer o bobl sy’n gallu canu, actio, dawnsio a chanu pedwar offeryn ar y llwyfan yn brin ofnadwy. Dyma beth mae’r actores amryddawn o Gastell Nedd, Sioned Saunders ar gwneud hyn o bryd  ar daith gyda’r sioe gerdd Calamity Jane o gwmpas Prydain.

Fe ddales i lan gyda Sioned jyst cyn iddi fynd ar y llwyfan y Theatr Newydd ar gyfer un o’r tri matinee mae’r cast yn perfformio’r wythnos yma. Dros baned o goffi buon ni’n sgwrsio am y sioe a bywyd ar daith- dechreuodd y cynhyrchiad nôl ym mis Mehefin yn Newbury ac mi fydd hi’n gorffen fis Awst nesa.

“Fi mor , mor lwcus i neud be fi’n dwli neud- a hwn dwi di ishe gwneud erioed,” meddai’n fyrlymus- a chredaf pob gair. Yn y sioe mae Sioned yn canu’r ffidil, ffliwt, piano a’r alto sax heb son am ganu a dawnsio yn yr hoe downs!

Soniais mod i wedi sylwi bod mwy o gynhyrchiadau y dyddiau ma yn cynnwys actorion sy’n canu offerynnau ar y llwyfan.

“Ma hyn yn wir. Yn achos Calamity Jane, doedd dim lle i gerddorfa yn y  Watermill a na shwt nath e ddechre. Wedyn nath pobl  sylwi bo fe’n itha cŵl ac mae e’n gneud sioe creadigol iawn. Ma fe’n gallu gweithio’n dda- fel yn Calamity,  gyda’r hoe downs ag ati- ond ma fe’n full on. So ni bant o’r llwyfan lot!”. Ond dyw hi ddim yn edrych fel se hi wedi blino o gwbwl. Mae’n amlwg yn cael gwefr mas o berfformio.

A nid Sioned yw’r unig un talentog yn y teulu. Ma Mr a Mrs Saunders o Gastell Nedd wedi esgor ar pedwar plentyn cerddorol. “Ma Alun brawd hynna fi yn actio- yn ymarfer ar gyfer Arabian Nights fis Rhagfyr yn y  Sherman. Ma Rhys y brawd ifanca yn Hull yn actio ar hyn o bryd a finne fan hyn. ” Sydd yn gadael Sara ei chwaer. “Nath hi gradd mewn maths, ma hi llawer mwy shei na ni ond ma hi’n gerddorol hefyd a dwi’n gweud wrthi am fynd i auditions.” A fydd y Saunderses yn cymryd drosodd y byd actio sgwn i?

“Sai’n gwbod pam ond ma rhwbeth  ambiti Castell Nedd sy’n amazingly cerddorol. Roedd grwp o bobl ifanc anhygol o gerddorol yn y dre, pobl talentog iawn yn chwarae’r llinynau. Sai’n gwbod os odd e yn y dŵr neu beth. Odd hyd yn oed da ni’r Neath Chamber Orchestra, ac odd y safon yn amazing“.

Ynghyd a’r piano, a’r delyn fe ddechreuodd canu’r feiolin yn yr ysgol gynradd ond nath hi sylweddoli yn gynnar nad y ffidil oedd yr offeryn i hi.

“Ffindes i ‘r ffliwt ac yn glou iawn nes i benderfynu taw hwn odd yr offeryn i fi,  a nes i gymryd ato fe’n really rhwydd.”

A hithau ar fin gadael ysgol Ystalyfera, roedd gan Sioned ysfa i astudio theatr cerdd ond ddim yn gwbod sut i fynd ati. “Fi’n dysgu ar Sadwrnau pan dwi ddim yn teithio, yn y Guildford School of Acting, a wi’n edrych ar y bobl ifanc a meddwl pa mor lwcus ma nhw. Ma nhw’n derbyn hyfforddiant gan bobl sy’n y West End ac yn cael eu paratoi ar gyfer clyweliadau ag ati. Ches i ddim byd fel ‘ny.”  Aeth ymlaen fodd bynnag i astudio yng Ngholeg Cerdd a Drama yma yn y brifddinas ac ennill gradd B Mus gyda’r ffliwt yn brif offeryn.

Ond tu allan i’r Coleg fe ymddangosodd mewn nifer o sioeau cerdd, gan gynnwys yr Orbit Theatre. Mis ar ôl graddio fe gafodd ei chyfle cyntaf mewn cynhyrchiad mawr- Amadeus gyda Matthew Kelly yn y brif rhan, yn Wilton’s Music Hall ger Tower Bridge yn Llundain, y ‘music hall hyna ym Mhrydain. Ymhlith y cynhyrchiadau eraill mae wedi ymddangos yn Honk!, pennod o Casualty ac yn y West End-  Sunset Boulevard dan gyfarwyddyd Craig Revel Horwood.   “O’n i’n ‘Swing’ a na’r peth anodda , gorfod dysgu score pob un a’u symudiadau nhw a bod yn understudy’fyd, whew”.

Sioned ar y dde yn dal ei fliwt

Roedd hi wrth ei bodd i ddod nol i berfformio yn y Theatr Newydd – a hynny dan ei sang. ” Ma fe’n amazing, ma’r daith wedi gwerthu mor dda.” A beth am y cast? “Ni’ gyd yn dod mlaen ac yn cal sbort a ma Jodie (Prenger) sy’n chwarae rhan Calamity- ma hi mor down to earth– yn llawn egni ar y llwyfan a bant.”

Yr wythnos hon mae’n cael ei sbwlio wrth aros gyda’i rhieni yng Nghastell Nedd ond fel arfer gorfod ffeindio digs- nid gwesty–  pob wythnos mae’r cast. “Ond pob nos Sadwrn, ble bynnag ry’ni, fi’n dreifio nôl adre i dreulio tair noswaith yno.” Ac i Sioned mae adre yn golygu Surrey lle mae’n byw gyda’i sboner Peter Dukes, actor arall.

“Ma fe’n dod o Gloucester ond ma fe’n swnio mwy Cymreig nawr ar ôl byw da fi- fi di dysgu ambell i frawddeg fel ‘O jiw, drycha arni hi’ pan ma fe’n gweld rhywun ar y stryd, ” chwerthynodd. Newydd orffen dwy flynedd yn Phantom of the Opera ma Peter ond chewn nhw ddim llawer o gyfle i fod gyda’i gilydd. Tra bydd Sioned a cast Calamity yn cael hoe o chwe wythnos dros y Nadolig, fydd ei chariad mewn panto.

Felly beth am y dyfodol, beth yw’r freuddwyd i Sioned? ” “Gofynnodd rhywun hwnna i fi pa ddiwrnod. ‘What’s the dream?’ Wel i weud y gwir , wi’n byw’r freuddwyd. Dyma beth o’n ni wedi breuddwydio neud erioed”  A bant a hi,  mewn craciad chwip- nôl i Dakota’r 19eg ganrif ar gyfer y rootin’ tootin’ matinee!

 

 

 

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma