Byw yn y Ddinas

7 Gorffennaf 2014

Mae Ffair Tafwyl yn mynd o nerth i nerth bob blwyddyn, ac eleni un o’r datblygiadau newydd cyffrous yw’r babell Byw yn y Ddinas. Sesiynau holi ac ateb fydd yn cael eu cynnal yma ar amrywiaeth o bynciau yn ymwneud â hanes, treftadaeth a diwylliant Caerdydd. Cynhelir y babell hon gydag arian o Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

hanes (2)

Jon Gower

Bydd y sesiwn gyntaf, am 12pm, sy’n cael ei chydlynu gan Llenyddiaeth Cymru, yn mynd ar ôl llenyddiaeth y ddinas, gyda Jon Gower yn holi tri awdur sydd â chysylltiad â Chaerdydd – Emyr Lewis, Francesca Rhydderch a Lowri Cooke. Yn dilyn a, 1pm bydd y gyflwynwraig Alex Jones, un o lysgenhadon Tafwyl, yn ymuno â Beti George am sgwrs am ei bywyd a’i gyrfa.

bywydhoyw

Nia Medi

Am 2pm bydd y sesiwn nesaf yn trafod bywyd hoyw yng Nghaerdydd, a phrofiadau Cymry Cymraeg hoyw yn y ddinas. Beti George fydd yn cadeirio’r sesiwn, ac yn ymuno â hi bydd y ddarlledwraig Nia Medi, y dramodydd Dafydd James a chyfarwyddwr Stonewall Cymru, Andrew White. Trefnir y sesiwn hon mewn cydweithrediad â Stonewall Cymru.

Hanes Caerdydd fel prifddinas Cymru fydd testun y sesiwn am 3pm, wrth i Dr Dylan Foster Evans, Jon Gower a Twm Morys drafod ai Caerdydd oedd yn haeddu’r teitl nôl yn 1955, ac i ba raddau mae’n llenwi’r rôl heddiw – mae’r sesiwn hon yn siŵr o godi sawl cwestiwn diddorol ynghylch safle Caerdydd ym mywyd Cymru.

International Football - Brazil 2014 FIFA World Cup - Qualifying Group A - Wales v Belgium

Osian Roberts

Mae chwaraeon yn rhan greiddiol o ddinas Caerdydd, a’r berthynas rhwng chwaraeon a hunaniaeth a Chymreictod y ddinas fydd dan sylw yn y sesiwn hon am 4pm, dan ofal Huw Llywelyn Davies. Ar y panel bydd Osian Roberts o Gymdeithas Bêl-Droed Cymru a’r ddarlledwraig Angharad Mair.

cerddoriaeth

Gwenno

Am 5pm bydd sesiwn ola’r dydd a bydd y babell yn dod i ben gyda sesiwn yn canolbwyntio ar gerddoriaeth boblogaidd yng Nghaerdydd, o sin amgen y 90au hyd heddiw. Bethan Elfyn fydd yn holi Owen Powell, Gareth Potter ac Ian Cottrell – tri sydd wedi bod yn ymwneud â’r sin gerddoriaeth ers blynyddoedd ac yn dal yn weithgar – yn ogystal â Gwenno Saunders, sy’n rhan o griw label Peski ac yn rhyddhau albwm eleni. Yn dilyn y sesiwn hon, bydd Gwenno yn perfformio rhai o’i chaneuon.

Bydd y cyfan yn digwydd mewn yurt, wedi ei haddurno gyda gwaith celf disgyblion o ysgolion Pwll Coch a’r Berllan Deg, gafodd ei greu mewn gweithdai gyda’r artistiaid Aron Evans ac Owen Stickler.

 

 

 

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma