Bwyty newydd FeD i lenwi’ch boliau

23 Ionawr 2015

Agorodd bwyty newydd sbon ei ddrysau am y tro cyntaf wythnos yma i adolygiadau ardderchog.

FeD yw’r bwyty cyntaf o’i math yng Nghaerdydd, mae’n cyfuno bwyd steil bwffe a bwyd mae pob cwsmer yn dewis i greu pryd ffres. Fed1

Mae FeD yn sefyll am “Food Exploration Destination”, gyda chiniawyr yn gallu dewis o gannoedd o brydiau o bob cwr o’r byd, gan gynnwys bwyd Tseiniaidd, Siapaneaidd, Eidaleg, Indiaid, Tex Mex a gril.

Ond yn lle bo’r bwyd i gyd wedi ei baratoi o flaen llaw, sydd yn gyfarwydd ym mwytai o’r math, mae saith ‘cegin byw’ wrthi yn paratoi’r bwyd o flaen y cwsmeriaid.

Brodyr Sachin a Shailesh (Sal) Bajpai sydd tu ôl i FeD.

Fed2Dywedodd Sal Bajpai: “Rydym yn falch iawn i agor y drysau o’r diwedd i’r gangen gyntaf o FeD yng Nghaerdydd. Dros y blynyddoedd diwethaf mae Caerdydd wedi datblygu awch am brofiadau bwyta newydd, a ni’n gwybod bydd FeD yn apelio i bobl y ddinas.”

Bu’r brodyr cynt yn aelodau o dîm uwch rheoli Red Hot Buffet. Ychwanegodd
Mr Bajpai: “Yn ystod ein hamser gyda Red Hot World Buffet, wnaeth fy mrawd Sachin a finnau datblygu dealltwriaeth frwd o’r elfennau sydd angen i greu profiad bwyta llwyddiannus.Agoriad FeD 4

“Bydd FeD yn cynnig yr elfennau gorau i’w cwsmeriaid: Dewis, prisiau ardderchog, blas ac, wrth gwrs, hwyl.”

Aeth Pobl Caerdydd i’r lansiad swyddogol neithiwr a chawsom ein plesio’n fawr gyda’r amrywiaeth o fwyd ffres, gan gynnwys sushi arbennig a phwdinau hyfryd.

Mae amrywiaeth o goctels hefyd ar y fwydlen – sydd yn cael eu gweini mewn gwydr, ‘pitcher’ neu bowlen pysgod (fishbowl) enfawr, sy’n rhywbeth braf ar gyfer pen-blwydd neu ddathliad arbennig.

Fed3Gallwch fwyta cymaint gall eich bol ei gynnwys a mynd nôl am fwy o fwyd cymaint o weithiau ag yr hoffwch. Gwerth eich arian gyda chinio i oedolion yn £8.99 a bwyd gyda’r hwyr yn £13.99.

Mae llawr dop y bwyty ar gael i’w logi ar gyfer partïon preifat, ac yn cynnal 50 o bobl.

Mae FeD Caerdydd wedi ei leoli ar Stryd Mary Ann, drws nesaf i Cineworld ac yn union gyferbyn â’r pencadlys Admiral Fed5newydd. Bydd dwy gangen arall, yn yr Alban ac yng Nghanolbarth Lloegr, yn lansio yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Am fwy o wybodaeth, dilynwch @FeDCardiff ar Twitter neu ewch at y wefan.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma