Bwyty a Pizzeria Stefano’s:crescendo o flas

6 Medi 2013

Adroddiad Rhidian Dafydd

Dyma fwyty Eidalaidd gorau yn ôl gwobrau bwyd a diod South Wales Echo, 2013. Wedi i mi fwyta yno yn ddiweddar, dwi’n cytuno gyda hyn. Mae yna ‘ond’ mawr ac mi wnaf ddelio gyda hynny nes ymlaen.

Mae’r fwydlen ei hun yn eang ac yn hynod o ddiddorol. Ces i anhawster gyda dewis pob un cwrs. Mae yna bymtheg dewis ar gael fel cwrs cyntaf (heb gynnwys y prydiau pasta sydd ar gael fel cwrs cyntaf hefyd). Mae yna rhai prydau diddorol iawn fel Agnello (£9.95) (bron cig oen gyda phiwri pys a mint) a Polpo (£9.25) (carpaccio octopws gyda dail berwr a mayonnaise mwstard). Ces i’r Capesante (£10.95) (sgolop wedi’i serio ar wely o ffa cannellini wedi’i falu, ham Parma gyda mymryn o besto berw’r dail ).

Plated gorau o fwyd

Capesante

Capesante

Mi oedd hwn yn wych. Er nad yw’r llun yn dangos hyn yn rhy dda ond mi oedd yr ham Parma hallt, tenau a chrimp yn gweddu’n berffaith gyda’r sgolop melys. Mi oedd y sgolop ei hun wedi’i goginio gyda llwyth o bupur a does rhaid i mi ddweud pa mor llwyddiannus yw’r cyfuniad o sgolop melys a chig hallt. Mi oedd y ffa cannellini yn rhoi sylwedd i’r pryd ond dyma fân-wendid y pryd. Mi oedd cynnwys y ffa yn beth da ond mi oedd e mwy fel piwri nac yn ôl y fwydlen, wedi’i falu. Roedd  gwead y piwri yn cynnwys ychydig o groen gwydn y ffa ac mi oedd hyn yn tarfu ar ambell i lond pen. Ar y cyfan mi oedd e’n hynod o flasus,  gyda’r plated gorau o fwyd dwi wedi’i fwyta yng Nghaerdydd.

Tagliatelle Salsicca

Tagliatelle Salsicca

Ces i’r Tagliatelle Salsicca (£13.95) (selsig sbeislyd Eidalaidd mewn saws planhigyn wy a thomato) i ddilyn. Unwaith eto mae yna lwyth o ddewis ar gael. Y cam cyntaf yw dewis y pasta cyn dewis y saws sy’n amrywio o Salmone (£14.95) (darnau o eog ffres mewn saws ffenigl ysgafn ac hufenog, a saws tomato bychan) i’r Pollo (£13.95) (cyw iâr wedi’i ffrio’n ysgafn gyda saws hufenog Gorgonzola a seleri).

Mi oedd ansawdd y pasta pen ac ysgwydd yn well na’r hyn sydd yn cael ei weini mewn nifer o fwytai a thafarndai. Mi oedd y gwres o’r selsig fel ton ac yn cynnig crescendo o flas pob llond pen.

Mwy o dân ar y toes

Rhannais i pizza gyda fy nghariad ac unwaith eto roedd yna lwyth o ddewis. Mae pizza deng modfedd gyda chaws yn costio £9.50 ac mae’r gost o ychwanegu gwahanol cynhwysion yn amrywio. PizzaCes i pizza gyda ham Parma, pupur gwyrdd a winwns (£15.50). Mae’r dull o adeiladu’r pizza eich hun yn ffordd ddrud iawn ac nid yw’r gost yn un rhesymol. Mi oedd y pizza ei hun yn dda gyda’r cynhwysion yn flasus ond gallai’r toes fod wedi cael bach mwy o dân. Efallai dwi’n rhy feirniadol yn dweud hynny ond am £15.50, dwi’n disgwyl perffeithrwydd.

Mae yna ddewis o brif gwrs (prisiau’n amrywio o £16.50 i £26.95) ond mi oeddwn i’n llawn dop erbyn hyn! Mi oedd sawl pryd yn serennu a’r tro nesaf dwi’n gobeithio rhoi cynnig ar Filletto Rossini neu’r Cervo al vino rosso.

Tartufo

Tartufo

Mi oeddwn i’n llawn ond ar ôl saib fach, archebais i’r hufen iâ lemwn gyda chraidd liqueur meddal, gyda chrwst o meringue lemwn (£4.95). Y lemwn yn adfywiol neis wedi bwyta cymaint ond mi oedd y meringue wedi meddalu’n sylweddol ac mi oeddwn i’n disgwyl darnau mwy crimp fel gwrthgyferbyniad i’r hufen iâ meddal.

Mi oedd safon y bwyd a’r gwasanaeth wir yn dda ond dim ond tri bwrdd arall oedd yno trwy’r nos. Gyda’r cwsmeriaid oedd yno (28/8/13) yn cael carden sydd yn cynnig 20% i ffwrdd o’r bil y tro nesaf, a’r talebau oedd ar gael ar wefan Groupon, dwi ond gallu meddwl mai’r pris sydd yn troi pobl i ffwrdd.

Dwi’n credu byddai’n werth chweil i Stefano’s gynnig bwydlen nos gyda phris gosodedig – £35 neu £37.50 am bedwar cwrs. Heb os, mae angen iddyn nhw edrych ar strwythur prisio pizza – pwy fyddai’n credu bod pizza deng modfedd gyda chyw iâr, ham Parma a merllys yn costio crocbris o £20?

Bwyty a Pizzeria Stefano’s
14 Cilgant Romilly
Pontcanna

Caerdydd
CF11 9NR

029 2037 2768
www.stefanos.co.uk
info@stefanos.co.uk
@stefanosCardiff

Dilynwch Rhidian ar Twitter @L0mbard0 neu darllenwch ei flog yma.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma

Gadael Ymateb i janet Diddymu ymateb

janet yn dweud:

Cytuno gyda’r sylwadau. Baswn i yn mynd yno yn gyson – mae e jest rownd y gornel i ni. Ond mae’n llawer rhy ddrud am noson gyffredin mas. Mae’r bwyd yn hyfryd, ond ddim cystal â’r pris ma nhw’n gofyn.