Bwystfil o sioe yn dod i Gaerdydd!

5 Awst 2013

Mae hi yn gychwyn gwyliau’r haf. Ond mae rywbeth o’i le yn y dre. Mae’r cwn yn cyfarth ar ddim, mae arogl sur a thamp ym mhob man ac yn y pellter mae swn taranau er bod yr awyr yn las a chlir.

 Allwch chi weld be sydd wedi ei cuddio o dan eich trwynau?

Mae Ed ac Elfi yn frawd a chwaer newydd. Does yr un o’r ddau yn hapus â’r trefniant.  Ond pan mae’r dref yn cael ei pheryglu rhaid anghofio unrhyw wahaniaethau a darganfod cryfder y teulu…

Yr haf hwn, bydd Theatr Iolo – un o brif gwmnïau theatr plant Cymru sydd wedi ei leoli yng Nghaerdydd – yn dilyn eu dathliadau chwarter canrif llynedd gyda Here Be Monsters, sioe newydd a cyffrous i’r teulu cyfan.  Yn chwedl hudolus o ffantasi, antur a chyffro i blant 8 Here Be Monsters 4oed a hŷn (yn ogystal ag ambell i riant dewr!) bydd Here Be Monsters yn ymweld a Chanolfan Gelfyddau’r Chapter yng Nghaerdydd rhwng Awst 6 – 10. 

Ysgrifennwyd Here Be Monsters gan Mark Williams. Mark a ysgrifennodd addasiad llwyfan Horrible Histories:  The Frightful First World War a Horrible Science. Bydd ei nofel gyntaf Sleepless Knights yn cael ei chyhoeddi yn ddiweddarach eleni.

Bydd y cynhyrchiad yn cael ei gynhyrchu gan Kevin Lewis, Cyfarwyddwr Artistig Theatr Iolo, gyda Ceri Elen, Jenny Livsey, Llinos Mai, Richard Nicols ac Adam Scales.

Yn gwmni arloesol ym myd theatr plant yng Nghymru a thu hwnt, ennillodd Theatr Iolo wobr Y Ddrama Orau i Blant a Phobol Ifanc gan y Theatre Critics of Wales Award 2013 am eu cynhyrchiad Grimm Tales. Meddai Kevin, “mae hon yn sioe fawr fawr i ni – ‘sioe fawr yr haf’ – fel yr hoffwn ni ei galw. Mae script Mark yn wych – doniol, cyfareddol a digon ofnus. Ac er bod y script ei hun yn gryf o safbwynt lleoliaHere Be Monsters 6dau, cymeriadau ac, wrth gwrs, anghenfilod, fy sialens i yw addasu y cwbwl i gynhyrchiad theatrig. Ein sialens yw creu profiad i’n cynulleidfa ifanc fydd yn ehangu eu dychymyg yn ogystal a dangos mor unigryw a grymus yw’r cyfrwng theatrig.

Bydd Here Be Monsters yn y Chapter rhwng Awst 6 -10 am 2pm (gyda pherfformiad ychwanegol am 7pm ar Awst 8-9). Mae o tocynnau yn £8 ac ar gael o Swyddfa Docynnau Chapter…neu arlein www.chapter.org

Am wybodaeth ychwanegol am y cynhyrchiad cliciwch yma. 

 

 

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma