Bwrlwm o ieithoedd a cherddoriaeth yn codi’r to yn Womex 2013

28 Hydref 2013

Mae Rhiannon Wilkins yn edrych yn ôl dros wledd o gerddoriaeth a roddodd Gaerdydd a Chymru ar y map

Dros y pum diwrnod diwethaf mae Caerdydd wedi bod yn gartref i bobl o dros 90 gwlad yn ymweld â’r ŵyl gerddoriaeth ryngwladol WOMEX. Mae’r ŵyl yn cael ei hystyried fel y digwyddiad blaenllaw yng nghalendr y byd cerddoriaeth ac yn gyfle i asiantiaid a chwmnïau rhwydweithio a chwilio am dalent newydd. Un enghraifft o’r math o gwmnïau sydd yn dod i’r ŵyl ydy cwmnïau hedfan sy’n edrych am fiwsig i chwarae ar radio eu hawyrennau. Felly tro nesaf fyddwch chi’n eistedd ar awyren ar eich ffordd i wlad egsotig efallai fyddwch chi’n gwrando ar gerddoriaeth a chafodd ei darganfod yn WOMEX 2013 Caerdydd.

20131025_212502Y Ganolfan Mileniwm oedd lleoliad perfformiadau gyda’r nos. Yma roedd cyfle i’r gynulleidfa ymuno a chymysgu gyda gweithwyr proffesiynol y byd cerddorol. Roedd hawl hefyd gan y gynulleidfa i symud rhwng un llwyfan i’r llall yn ystod perfformiadau,  yn cynnig blas ar bob math o gerddoriaeth o’r traddodiadol i’r tecno modern.  Yn ystod y perfformiadau defnyddiwyd offerynnau o bob maint, siâp a sain yn ogystal ag amryw o dechnegau gwahanol oedd yn adlewyrchu cerddoriaeth o bedwar ban y byd.

Yn ogystal â’r llwyfannau yn y Ganolfan roedd pabell fawr yn y Basn Hirgrwn gyda dau lwyfan ychwanegol, ac i’r rheiny oedd eisiau partio tan oriau man y bore roedd sesiynau DJ yn y Glee Club bob nos.  Awyrgylch deinamig a llawn bywyd oedd crwydro’r ŵyl a chlywed bwrlwm o ieithoedd tramor a cherddoriaeth amrywiol yn codi’r tô.

Llwyfan newydd i WOMEX eleni oedd ‘Gorwelion’, partneriaeth rhwng pedair gwlad y Deyrnas Unedig i hyrwyddo eu cerddoriaeth. Gydag oddeutu 30 o gerddorion Cymreig yn cyflwyno eu talent mae WOMEX wedi rhoi’r cyfle i gerddoriaeth Cymru estyn allan yn rhyngwladol. 20131025_214918Dim WOMEX fydd diwedd menter ‘Gorwelion’ chwaith – dros y ddwy flynedd nesaf fe fydd partneriaeth rhwng Cerdd Cymru (trefnwyr WOMEX Caerdydd) a BBC Cymru yn rhoi platfform i dalent newydd Cymru gyrraedd cynulleidfaoedd rhyngwladol.

Yn ôl Cerdd Cymru fe fydd yr Ŵyl yn cael effaith economaidd ac ariannol ar Gymru hefyd. Maent yn credu y bydd yr Ŵyl yn dod a tua £3 miliwn i mewn i’r wlad.  Mae’r trefnwyr hefyd yn obeithiol y bydd yn gyfle i gwmnïau creu perthynas hir dymor gyda chwmnïau rhyngwladol.  Mae’n gyfle hefyd i roi Caerdydd a Chymru ar y map fel cyrchfan dwristaidd ddeniadol.

Blwyddyn nesaf, Santiago de Compostela yn Galicia, Sbaen fydd yn cynnal yr ŵyl.  Mae blwyddyn brysur o’u blaenau i drefnu WOMEX llwyddiannus arall.  Cofiwch wrando ar y gerddoriaeth ar yr awyren os fyddwch chi’n penderfynu mynd!

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma