Brysiwch i brynu tocyn Pum Cynnig i Gymro

7 Ebrill 2015

Datganiad Theatr Bara Caws

Yn dilyn llwyddiant ysgubol Theatr Bara Caws yn noson wobrwyo Theatr Cymru 2015 yng Nghaerdydd mis Ionawr, mae’r cwmni wrthi’n teithio cynyrchiad newydd – ‘Pum Cynnig I Gymro’ led-led Cymru hyd at Ebrill 11, 2015.

Fe fydd y perfformiad yng Nghaerdydd yn Neuadd Llanofer nos yfory sef Ebrill 8fed a Nos Iau Ebrill 9fed. Ond brysiwch dim ond ambell docyn sydd ar ôl. Manylion isod.

Addasiad yr actor adnabyddus Dyfan Roberts o lyfr John Elwyn Jones yw ‘Pum Cynnig I Gymro’.

Llyfr a ‘ddarllenwyd yn awchus’ (Nesta Wyn Jones), pan ymddangosodd o’r wasg am y tro cyntaf ym 1971. ‘Nofel’ anturus, gynhyrfus a chyffrous yn adrodd stori arwrol yr awdur wrth iddo ddianc bum gwaith o wersylloedd carcharorion yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Stori dyn dewr, ‘byrbwyll’ – fel y geilw ei hun – dyn oedd yn llawn gwrthgyferbyniadau.

Dywedodd Betsan Llwyd, cyfarwyddwraig artistig Bara Caws, sydd hefyd yn cyfarwyddo ‘Pum Cynnig i Gymro’,  “Mae ffeithiau moel ei fywyd i’w gweld yn ei lyfrau niferus, ond wrth fynd ati i greu drama rhaid hefyd twrio o dan yr wyneb, a cheisio darganfod, tybio, dychmygu beth oedd wrth wraidd yr ysfa oedd yn John Elwyn i ddianc, ysfa oedd ynddo gydol ei oes. Yn y sioe hon ‘rydym wedi chwarae gydag amser, gan geisio portreadu anturiaethau’r JE ifanc drwy lygaid yr hen. Weithiau mae’r hen ddyn yn ‘consurio’ ei hunan ifanc at ei ddibenion ei hun, weithiau daw’r ifanc I’w isymwybod heb ei gymell, ac yn tywys yr hen wr ar ei daith, ac yntau wrthi’n ceisio ‘rhoi trefn ar bethau’ ddiwedd ei oes”.

Yr actor a’r awdur Dyfan Roberts fydd yn portreadu’r John Elwyn hyn ar lwyfan a’r actor ifanc o Lanuwchllyn, Meilir Rhys Williams fydd yn portreadu’r ‘arwr’ yn ei ieuenctid.

Am fwy o wybodaeth a manylion cysylltwch â Linda Brown ar 01286 676335 neu linda@theatrbaracaws.com

 

 

 

 

 

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma